VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

2018 m. tęsiama stebėsena

2018 m. tęsiama naujų statybų bei naujų teritorijų plėtros (konversijos) Vilniaus senamiestyje stebėsena, kuri teiks galimybę vertinti senamiestyje vykstančius procesus bei atsirandančių naujų objektų įtaką senamiesčiui ir artimiausiai aplinkai.

2017 m. Agentūra inicijavo svarbių Senamiesčio vietų želdynų tvarkymo poreikių analizės ir įgyvendinimo diskusiją. Atsižvelgiant į tai, kad įvairiais metų laikais želdynai skirtingai įtakoja vertingą architektūrinę aplinką, 2018 m. tęsiama želdynų įtakos architektūros paminklams ir viešosioms erdvėms stebėsena. Tai bus medžiaga tolesnėms diskusijoms apie unikalios architektūros ir erdvių atidengimą išsaugant vertingiausius želdynus; teikiami siūlymai dėl jų priežiūros.

Šiltuoju metų laiku daugelyje viešųjų erdvių atsiranda lauko kavinės, kiti laikini įrenginiai, todėl pradedama vykdyti viešųjų erdvių stebėsena, analizuojant jų vizualinę kaitą įvairiais metų laikais, kai keičiasi jų naudojimo pobūdis, lankomumas, želdynų išvaizda. Šios stebėsenos tikslas, įvertinus surinktą medžiagą, pamatyti ar vizualiai tinkamose vietose atsiranda šie laikini įrenginiai, ar jie dera prie supančios aplinkos, nekenkdami senamiesčio vertingosioms savybėms.

Toliau vykdoma Senamiesčio pastatų išorės, jų aplinkos ir viešųjų erdvių būklės bei Vilniaus miesto atvirųjų erdvių bei statinių  išorės istorinė įranga stebėsena (tęstinis darbas).

Naujos plėtros teritorijos, nauji objektai senamiesčio teritorijoje (pvz.):

 
Bokšto g. 14
 
Polocko g. 17

Perspektyvos ir viešosios erdvės.
– Vaizdai įvairiais sezonais (jų panaudojimas – lauko kavinių atsiradimas);
– želdynai (erdvėse, prie architektūros paminklų, gatvių perspektyvose):
  

  

K. Sirvydo skveras      Užupio skveras             Rūdninkų skveras