VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Agentūros patirtis pristatyta Minske

2019 m. sausio 20 – 21 dienomis agentūros vadovas G. Rutkauskas dalyvavo Minske vykusiame kultūros paveldo seminare, skirtame pasirengti Baltarusijos nacionaliniam konkursui  „Įveiklintas paveldas“, kaip vienas iš pagrindinių seminaro pranešėjų. Jo pranešimas skirtas 25-osioms Vilniaus įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą metinėms; pranešime pristatyta Vilniaus istorinio centro kompleksinės tvarkybos ir vadybos patirtis 1998 – 2018 metų laikotarpyje.

Baltarusijos nacionalinio ICOMOS komiteto surengta vieša paskaita ir diskusija apie Vilniaus kultūros paveldo apsaugą įvyko buvusiame televizorių „HORIZONT“ gamyklinių pastatų komplekse viešiems kultūros renginiams įrengtoje šiuolaikinėje salėje. Į renginį susirinko 60 klausytojų: paveldosaugos specialistų, architektų, žurnalistų ir studentų iš Minsko ir keleto kitų Baltarusijos miestų.

R. Rutkauskas savo pranešime pristatė Vilniaus senamiesčio tvarkybos, atnaujinimo, jaunuomenės švietimo, pastatų savininkų konsultavimo ir finansinio skatinimo bei tarptautinio bendradarbiavimo, o taip pat ir šiuolaikinės statybos Senamiestyje iššūkius bei patirtis, akcentuodamas, kad šių veiklų integrali visuma sąlygoja ilgalaikę senamiesčio apsaugos kokybę.

Po pranešimo vykusioje diskusijoje auditoriją labiausiai domino 1997 m. Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategijos turinys, Agentūros, kaip specializuotos įstaigos, kompleksinė veikla, jaunuomenės švietimo ir gyventojų skatinimo priemonės. Po renginio pasilikę žurnalistai uždavė eilę klausimų apie dabartinę Vilniaus senamiesčio tvarkybą ir Agentūros ateities planus; palankiai vertindami pranešimą, jame pristatytas inovatyvias idėjas ir praktiką, teiravosi dėl bendradarbiavimo tarp Minsko ir Vilniaus galimybių. Agentūros ir Baltarusijos nacionalinio ICOMOS komiteto bendradarbiavimas prasidėjo 2016 metais.