VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programa buvo įgyvendinama 2002-2020 m. vadovaujantis 2001 12 28 d. Tarybos sprendimu. Pasitinkant „Vilnius 700“ jubiliejų, 2021 06 23 d. miesto Taryba patvirtino sprendimą dėl Vilniaus Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos tęstinumo ir įgyvendinimo iki 2030 metų. Esminis Programos tikslas – puoselėti tradicinės amatininkystės tradicijas ir garsinti Vilniaus istoriją ir kultūrą. Atnaujintos Programos uždaviniai – plėtoti tradicijas kūrybiškai interpretuojant šiuolaikinės amatininkystės gamybą, įtraukti visuomenę, ypač jaunuomenę; teikti miestiečiams ir turistams pažintines paslaugas: parodomuosius ir mokomuosius užsiėmimus, parodas, leidinius ir pan. Svarbiausia tęstinė veikla – dalyvauti pagrindinėse sostinės ir tarptautinėse šventėse, rengiant eisenas su vėliavomis, stiprinti vietos ir tarptautinį bendradarbiavimą.

2021 m. (liepos 1 d.) Programoje dalyvauja 12 amatų galerijų-dirbtuvių, kurios lengvatinėmis sąlygomis nuomojasi Savivaldybei priklausančias patalpas. Programos veiklą koordinuoja Savivaldybės įgaliota VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Vilniaus miesto amatininkystės tradicijos yra ypač svarbus nematerialusis kultūros paveldas, teikiantis gyvybingumą miesto kultūriniam gyvenimui. Programa užtikrina nematerialaus kultūros paveldo išteklių puoselėjimą tausojant UNESCO Pasaulio ir Vilniaus paveldą.

2002 – 2020 m. vykdyta intensyvi Programos dalyvių veikla: nemokamas amatų demonstravimas, edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems, praktiniai mokymai studentams, kasmetinis dalyvavimas Kaziuko ir Šv. Baltramiejaus mugėse, Europos dailiųjų amatų dienose, socialiniai projektai, parodos, leidiniai ir filmai, dalyvaujama nacionalinėje švietimo programoje „Kultūros pasas“.  Daugiau apie Amatų programos rezultatus:

Dailiųjų amatų programos pristatymas

Programos rezultatai ir gyvybingumas yra unikalus išteklius sostinės ir Lietuvos kultūrinio turizmo, tarptautinio konkurencingumo ir bendradarbiavimo vystymui.

DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ IR MUGIŲ PROGRAMA (archyvas).