VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Pirmas kiekvieno mėnesio trečiadienis Savivaldybės Amatų programos dalyvių dirbtuvėse – nemokamų pažintinių – mokomųjų praktinių užsiėmimų diena. Jau nuo 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų programos dalyviai pirmą mėnesio trečiadienį kviečia vilniečius  ir miesto svečius į savo galerijas – dirbtuves, kuriose organizuojami nemokami amatų pristatymai, ekskursijos, praktiniai – mokomieji užsiėmimai, parodos. Prašome iš anksto registruotis svetainėse www.vdaa.lt; www.vsaa.lt nurodytais telefonais ir elektroniniu paštu.

Vilniaus miesto amatininkystės tradicijos ir kultūra yra ypač svarbus nematerialusis kultūros paveldas, teikiantis gyvybingumą miestui – UNESCO Pasaulio paveldo vietovei, šiandieniam miesto verslo ir kultūriniam gyvenimui, tradicijų tęstinumui. 2001 m. pradėta Amatų programa, kuria siekiama efektyviau saugoti ir geriau atskleisti miesto kultūros savitumą ir smulkųjį verslą, turistams pristatyti Vilnių, kaip besirūpinantį Europos miestų tradicijų puoselėjimu.

Vilniaus amatų programos patirtį vis plačiau pripažįstant tarptautiniu mastu ir 2012-2016 m. ES projektuose įgytos žinios paskatino programos koordinatorius ir dalyvius atidžiau atsižvelgti į visuomenės poreikius ir galimybes. Vilniaus amatų pažanga per paskutiniuosius 4 metus…

Dailiųjų amatų programos pristatymas

Vilniaus m. savivaldybė lengvatinėmis sąlygomis nuomoja 14 negyvenamųjų patalpų  Amatų programai vykdyti. Programos galerijos-dirbtuvės virto mažais kultūriniais centrais, reikšmingai papildančiais bei stiprinančiais kultūrinę pažangą. Čia  dirba atsidavę  aukšto lygio profesionalai – amato žinovai, kurie vykdo dalinai mokamus arba nemokamus užsiėmimus visuomenei, ypač mokiniams, neįgaliesiems, senjorams, studentams, studijuojantiems menus ir amatus; tai duoda neįkainojamą naudą (,,Vitražo manufaktūra“, ,,Meno niša“, Vilniaus puodžių cechas, ,,Amatų gildija“, audimo dirbtuvė ,,Jūratė.eu“ ir kt.). Meistrai išugdė dešimtis mokinių, kurie dirba savarankiškai, yra pripažinti ir gali konkuruoti su buvusiais savo mokytojais (VšĮ Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“, Vilniaus puodžių cechas).

Vilniaus m. savivaldybei pradėjus tikrinti galerijoms-dirbtuvėms nuomojamų patalpų naudojimo efektyvumą bei viešą naudą, dar labiau suintensyvėjo dirbtuvių veiklos turinys. Jau prieš  metus prasidėjo kokybinis Amatų programos šuolis. Programos dalyviai yra užmezgę ilgalaikius ryšius su Lietuvos universitetais, mokslininkais; betarpiškai dalyvauja senųjų amatų paveldo ir technologijų tyrimuose, gamina rekonstrukcijas, rengia ir leidžia amatų mokymosi metodinę medžiagą, keliose dirbtuvėse vedami sistemingi amatų mokymai, sudarytos sąlygos studentams atlikti gamybines praktikas, vasaromis organizuojamos senųjų amatų stovyklos. Dalyvaudami ne tik šalies, bet ir tarptautiniuose projektuose amatininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio muziejais.

Ilgus metus buvo manoma, kad amatų mokymas dirbtuvėse yra tik papildoma amatininkų veikla. Tačiau amatininkai, keliaudami po svečias šalis, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, mugėse, parodose, keitėsi darbo patirtimi, įgijo naujų žinių ir ėmėsi jas taikyti savo darbe. Socialiai jautriau dirbama su neįgaliaisiais,  bedarbiais, naudojamos efektyvesnės amatų mokymosi metodikos dirbant su vaikais, moksleiviais, studentais. 2019 m. Vilniaus Amatų programos dalyviai jau penktus metus dalyvaus Europos dailiųjų amatų dienose.

DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ IR MUGIŲ PROGRAMĄ (archyvas).