VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Amatų mokymo centras

2001 m. Vilniaus miesto savivaldybė pradėdama Amatų programą, numatė atkurti ir Tymo istorinį priemiestį, įsteigiant čia „Amatų miestelį”, kuriame būtų plėtojami tradiciniai miesto amatai. 2002 – 2004 m. sutvarkyta Tymo kvartalo teritorija, požeminės komunikacijos. Investuota 7 mln. Lt. 2007 m. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija parengė studiją „Tymo amatų miestelis – istorija, šiandiena ir perspektyvos“, kurioje sukaupė istorinę medžiagą apie amatininkystės raidą Vilniuje, surinko duomenis apie amatų centrus Baltijos šalyse ir centrinėje Europoje bei pateikė siūlymus dėl Amatų mokymo centro kūrimo perspektyvų Vilniuje. 2007 m. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija pasirašė sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe, kuri bendradarbiavimo pagrindu numatė įsteigti Vilniaus amatų mokymo centrą, skirtą naujos amatininkų kartos ugdymui bei keitimuisi patirtimi su užsienio menininkais ir amatininkais. Tačiau 2008-2009 m. užklupus ekonominei krizei, Amatų mokymo centras liko neįsteigtas, nors jo statybai buvo suformuotas ir įteisintas sklypas Tymo kvartale, parengti pastato projektiniai pasiūlymai. 2012-2014 m. pagal Agentūros rengtą paraišką dalyvaujant tarptautiniame Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG IVC projekte „Amatininkystės naujovės verslo politikoje“ (INNOCRAFTS), buvo susipažinta su pažangiais amatų mokymo pavyzdžiais Europos miestuose, jų vystymu ir  amatų mokymo centrų kūrimu (Florencijos, Bratislavos savivaldybių amatų mokymo centrų pavyzdžiai). 2014 m. Agentūra parengė paraišką LR Kultūros ministerijai dalyvauti konkurse ir gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Amatų mokymo centro kūrimui Tymo kvartale. Deja, pakeitus paramos sąlygas paraiška atmesta. 2015 m. Lietuvos kultūros tarybai remiant Agentūra surengė tarptautinę konferenciją „Tradicinės miestų amatininkystės puoselėjimas. Tradicinių amatų mokymo ir parodų centro steigimo Vilniuje poreikiai ir galimybės“. Konferencijoje pristatytos tradicinių amatų mokymo patirtys, rodančios, kad šalia formalios mokymo grandies – įvairių kolegijų, valstybinių ir privačių profesinių mokyklų, būtina kurti neformalaus mokymo sistemas. Jaunimas baigęs amatų studijas valstybinėse mokymo įstaigose vėliau savo lėšomis tobulinasi profesionalių amatininkų dirbtuvėse, daugelis keičia specialybę.

Įsteigtas Amatų mokymo centras Vilniuje atlieptų ne tik miesto, bet ir Lietuvos amatininkystės atgaivinimo ir plėtros poreikiams.