VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Leidiniai ir projektai

Ką žinai apie senuosius amatus? 2020, dalinai finansavo KPD

Leidinys „Amatų atspindžiai Romantiškajame Vilniuje“ (2019) supažindina su praeities ir dabarties amatininkyste romantiškajame Vilniuje, nušviečia Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos veiklą, edukacijos tikslus ir ateities perspektyvas, jos indėlį į senųjų ir tradicinių amatų pažinimą, tyrimus ir sklaidą. Projektas 2019. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Amatu atspindziai Istorija ir dabartis Innocrafts leidinys

Europos dailiųjų amatų dienos (renginiai ir parodos galerijose – dirbtuvėse) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Vilniaus krašto tradicinės amatininkystės verslumo įgūdžių stiprinimas ir ugdymas“  (du seminarai, atnaujintas lankstinukas), 2013 m., Kultūros rėmimo fondas (KRF)

Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis“ (leidinys), 2012 m., rėmė KRF

INTERREG IVC projektas „Amatininkystės naujovės verslo politikoje“ (INNOCRAFTS), 2012 – 2014 m.
Projekto leidinys „Business Models and Innovation Policies in the Artistic and Contemporary Crafts Sector“.

Vilniaus tradicinių amatų garsinimas ir sklaida“ (lankstinukas), 2011 m., rėmė KRF

Vilniaus tradicinių amatų paveldo tyrimas ir garsinimas“ (paroda), 2010 m., rėmė KRF

Ką žinai apie senuosius amatus?“ (lankstinukas vaikams),  2010 m., rėmė KRF

Lipdukas galerijose