VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Vilniaus amatų pažanga 2012-2016

Vilniaus amatų programos patirtį vis plačiau pripažįstant tarptautiniu mastu ir 2012-2016 m. ES projektuose įgytos žinios paskatino programos koordinatorius ir dalyvius atidžiau atsižvelgti į  visuomenės poreikius ir galimybes. Vertindami Vilniaus amatų programos kokybę, Prancūzijos nacionalinis menų ir amatų institutas koordinuojantis Europos dailiųjų amatų dienas, 2015 pakvietė Vilniaus amatininkus dalyvauti Europos amatų dienose. Vilniaus amatininkų galerijos-dirbtuvės įdiegusios švietėjišką ir praktinę-mokomąją veiklą, sudomino miesto ir šalies visuomenę, vaikų ir neįgaliųjų institucijas, mokyklas. Amatininkų dirbtuvės tapo praktinio mokymo ir edukacinių užsiėmimų baze neįgaliesiems ir socialiai remtiniems, o taip pat Dailės akademijos studentams. Vis dažniau galerijose lankosi studentai  iš Latvijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos. Jau keletą metų amatininkai rengia užsiėmimus specialiųjų mokyklų mokiniams, sunkiai sergantiems ligoninėse. Programos dalyviai jau reguliariai rengia ir patys dalyvauja tarptautinėse mugėsi ir pleneruose Liubline, Gdanske, Paryžiuje, Frankfurte, Sankt Peterburge.

Amatų programos veikloje aktyviausi yra Juvelyrikos studija „Vilnensis“ , „Vilniaus puodžių cechas“, audimo galerija „Jūratė.eu“, „Senųjų amatų dirbtuvės“, ,,Vitražo manufaktūra“, „Baltijos gintaro meno centras“, juvelyrikos ir meno galerija „Meno niša“.

2017 metais Europos dailiųjų amatų dienose dalyvaus 14 galerijų-dirbtuvių. Jų metu vyks amatų demonstravimai, praktiniai mokymai. Numatyta surengti viso 44 renginius, pastatyti stiklo instaliaciją „Europa – vieningi namai“. Rugpjūčio mėn. numatoma surengti tradicinę miesto amatininkų Baltramiejaus mugę Vilniaus rotušės aikštėje. Birželio mėn, bus rengiama tradicinė tarptautinė stovykla Trakuose, bus dalyvaujama tarptautinėse mugėse Klaipėdoje, Kaune, Gdanske, Sankt Peterburge ir kt. miestuose.

EDAD plakatas feisbukui