VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Amatininkai sveikina Vilnių

2023 metais Vilnius švęs didingą 700 metų miesto įkūrimo jubiliejų, skaičiuojamą nuo Didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškų Europos valdovams ir miestams, rašytų 1323 m. pradžioje. Lietuvos valdovas puikiai suprato amatininkystės reikšmę miestų kūrimui ir pažangai ir savo laiškuose rašė „…atverkime {mūsų} žemę, valdas ir karalystę kiekvienam geros valios žmogui, kariams (riteriams), ginklanešiams, pirkliams, valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, malūnininkams, smuklininkams ir bet kokios specialybės amatininkams.“ XIV-XV a. iš Vakarų Europos į Vilnių atvykę amatininkai, pirkliai ir vienuoliai sustiprino Lietuvos sostinę, paversdami ją klestinčiu ir garsiu miestu.

https://www.youtube.com/watch?v=wUtZpyhdl0w

Pasitinkant jubiliejų,  Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros iniciatyva kartu su miesto Amatų programos dalyviais sukurtas filmukas  Vilniaus amatininkai sveikina Vilnių su 700 metų jubiliejumi, primenant, kokias gilias amatininkystės tradicijas puoselėja mūsų amatininkai.