VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

APIE MUS

2019 m. sukanka 25 metai, kai Vilniaus istorinis centras įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą (1994). Pasaulio bankui remiant 1996 m. tarptautinė ekspertų grupė parengė Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategiją, kurią patvirtino LR vyriausybė ir sostinės Taryba. Pagal Strategiją kurtinos įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros steigėjais turėjo būti Kultūros ministerija ir savivaldybė. Tačiau įkūrėja 1998 m. tapo tik savivaldybė. Agentūra kompleksiškai ir nuosekliai įgyvendina Pasaulio paveldo konvencijos nuostatas ir jos veikla finansuojama tik savivaldybės.

Agentūra 1) informuoja, konsultuoja ir finansiškai skatina bendruomenę tvarkant paveldo vertybes;
2) vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną;
3) pristato pasaulio paveldo vietovės išskirtinę vertę visuomenei (edukacinė veikla);
4) vykdo Amatų programą, kuria siekiama efektyviau saugoti ir geriau atskleisti miesto nematerialiojo paveldo savitumą;
5) bendradarbiauja su EK, UNESCO PPC ir PPMO įgyvendinant regioninius ir tarptautinius projektus.

Prioritetinė veikla 2019-2023 metams: viešai prieinamų tyrimų, projektinių ir kt. Senamiesčio paveldosaugos duomenų bazės kūrimas; jaunuomenės edukavimas; gyventojų konsultavimo ir įtraukimo į viešas diskusijas dėl Senamiesčio tvarkybos ir plėtros stiprinimas; paramos didinimas istorinių pastatų ir jų aplinkos tvarkytojams. Pasaulio paveldo tyrimų ir komunikacijos centro įsteigimas ir jo vystymas bendradarbiaujant ir įgyvendinant tarptautinius ir EK projektus su UNESCO Pasaulio paveldo centru, Europos ir Baltijos jūros regiono partneriais.

IMG_1047 DSC02721 IMG_8914