VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Atnaujinta Vilniaus amatų programa tęsiasi

Pasitinkant „Vilnius 700“ jubiliejų, miesto taryba patvirtino sprendimą dėl  Vilniaus Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos (toliau Programos) tęstinumo ir įgyvendinimo iki 2030 metų. Esminis Programos tikslas – puoselėti tradicinės amatininkystės tradicijas ir garsinti Vilniaus istoriją ir kultūrą. Atnaujintos Programos uždaviniai – plėtoti tradicijas kūrybiškai interpretuojant šiuolaikinės amatininkystės gamybą, įtraukti visuomenę, ypač jaunuomenę; teikti miestiečiams ir turistams pažintines paslaugas: parodomuosius ir mokomuosius užsiėmimus, parodas, leidinius ir pan. Svarbiausia tęstinė veikla – dalyvauti pagrindinėse sostinės ir tarptautinėse šventėse, rengiant eisenas su vėliavomis, stiprinti vietos ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Programos dalyviams nustatytos specialiosios veiklos sąlygos: per metus surengti 1-5 parodas, po 1 naują pažintinį-mokomąjį užsiėmimą, vykdyti projektinę bei edukacinę veiklas; 2 kartus per savaitę apie 1,5 val. demonstruoti gamybinius procesus; kartą per mėnesį surengti nemokamus amato mokymo užsiėmimus.

Auga amatininkų įsitraukimas į autentiškų Vilniaus archeologinių radinių analizavimą, replikų ar jų interpretacijų gamybą. Greta pagrindinių miesto švenčių Amatų programos dalyviai stiprina sostinės Šv. Baltramiejaus mugės tradiciją, išryškinančią spalvingą nematerialiųjų kultūros paveldo vertybių gausą ir grožį. Mugė nuo jos atgaivinimo 2009 metais Programos dalyvių surengta 9 kartus. 2013 m. jos tradicija pripažinta paveldo vertybe ir sertifikuota Lietuvos tautinio paveldo.

Besišypsantys meistrai Jus ir vėl kviečia į savo galerijas-dirbtuves sužinoti, patirti ar įsigyti unikalių gaminių.