VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Baltijos Pasaulio paveldo miestų kelias

2016 metais Agentūra įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Baltijos Pasaulio paveldo miestų kelias: sostinių UNESCO Pasaulio paveldo vietovių apsauga ir tvarkyba 2000 – 2015“. Projekto tikslas – surinkti ir parengti lyginamąją informaciją apie Vilniaus, Rygos ir Talino senamiesčių paveldosauginę tvarkybą ir atnaujinimą. Šis projektas yra 2013 m. Agentūros pradėto regioninio bendradarbiavimo tąsa:
Leidinys „Baltijos Pasaulio paveldo miestų kelias“

Projekte suplanuotų kelionių į Taliną ir Rygą metu įvyko pasitarimai su Estijos ir Latvijos nacionalinių bei savivaldybių už UNESCO Pasaulio paveldą atsakingųjų institucijų vadovais. Pasitarimų dalyviai vieningai pritarė šio Projekto svarbai ir tęstinumui aktyvinant regioninį bendradarbiavimą. Estijos nacionalinės Paveldosaugos valdybos vadovybė akcentavo augantį gyventojų, istorinių pastatų savininkų ir privačių investuotojų vaidmenį tiek kokybiniam tiek kiekybiniam Senamiesčių tvarkybos augimui; pritarė, kad Projekto pasėkoje rengiama informacija labai aktuali visiems dalyvaujantiems ar besidomintiems Senamiesčių tvarkyba.  Latvijos kultūros paveldo inspekcijos vadovas pasiūlė ateinančiaisiais metais planuoti biudžetines lėšas šio Projektinio bendradarbiavimo tęstinumui. Tai bus sprendžiama trišaliame valstybinių institucijų Paveldo komitete. Taline projekto tęstinumo pagrindu pasiūlyta numatyti dokumentinio filmo apie Baltijos šalių sostinių istorinius centrus kūrimą. Abiejuose miestuose drauge su  vietos ekspertais buvo apžiūrėti įvairūs ir naujausi pavyzdinės istorinių pastatų ir kompleksų tvarkybos projektai, aptarti finansavimo, restauravimo kokybės, bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi reikalai. Kelionių metu sutarta dėl renkamos informacijos turinio, įžangų ir apibendrinimų parengimo, iliustracijų pateikimo. Susitikimų dalyviai pritarė, kad regioniniai Projektai inspiruoja sampratų apie paveldo apsaugą ir tvarkybą, viešos vadybos pažangą.

Šio Projekto rezultatas yra ne tik numatytos informacijos surinkimas, gyvas palyginamasis jo turinio aptarimas, bet ir vieningas šalių sutarimas tęsti šį bei kurti analogiškus projektus. Ateityje regioninių projektų, apimančių Estiją, Latviją, Lenkiją, kiekis ir finansavimas didintinas, nes tokie projektai stiprina kultūrinius ryšius ir jų gyvybingumą, dalyvavimą ES ir tarptautiniuose projektuose. Toks bendradarbiavimas itin aktualus kokybiniam kultūrinio turizmo ir Baltijos jūros regiono Strategijos vystymui.