VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

Tai viena svarbiausių Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (VSAA) veiklos sričių, kurios dėka Senamiesčio gyventojai skatinami tvarkytis istorinių pastatų išorę ir jų aplinką. Savo konsultacine-šviečiamąja veikla Agentūra siekia, kad pastatų savininkai tinkamai pažintų, suprastų ir puoselėtų istorines ir kultūrines vertes, jaustų deramą atsakomybę už sostinės paveldo išsaugojimą.

1999 metais Agentūra vykdė intensyvią Bendruomenės ugdomųjų renginių ciklą, remtą Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP). Surengta eilė šviečiamųjų-konsultacinių seminarų istorinių pastatų savininkams ir gyventojams, vyko gyvos diskusijos atskleidusios žinių, supratimo stoką drauge su žingeidumu gerinti gyvenamąją aplinką.

Vilniaus Senamiesčio atgaivinimo programos dalis „Bendruomenės ugdymas” pradėta įgyvendinti 2000 m. Nuo tada Agentūra nuolat rengia susitikimus su gyventojais, supažindina juos su pagrindiniais programos „Bendruomenės ugdymas” tikslais ir uždaviniais, galimybe vykdyti valstybės (savivaldybės) ir privačių lėšų kooperavimą įgyvendinant gyvenamųjų namų stogų, fasadų ir kiemų tvarkymą. Šiam tikslui parengta keletas informacinių leidinių, paaiškinančių kaip organizuoti pastatų ir jų aplinkos tvarkybą saugant autentiškas išlikusias pastatų ir jų aplinkos dalių vertybes, ką daryti tikintis gauti finansinę paramą pastatų tvarkymui ar avarinės būklės balkonų remontui.

Programa yra skatinamas pastatų savininkų, gyventojų sąmoningumas ir atsakomybė už paveldo objektų ir išlikusių Senamiesčio vertingų elementų išsaugojimą, įtraukiant juos į Senamiesčio būklės stebėsenos procesą.