VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

Bendruomenės ugdymo programa

„Bendruomenės ugdymo” programa atgaivinta

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio pastatų savininkai ir naudotojai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir gauti paramą, dėl išsamios informacijos kviečiame kreiptis į Agentūrą.
2017-PARAMOS-APRASAS-Prasymas.doc
2017-PARAMOS-APRASAS-SPRENDIMAS.doc
2017-PARAMOS-APRASAS.doc

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.
Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos dalis „Bendruomenės ugdymas”, kurios tikslas tvarkyti: restauruoti ir atnaujinti Senamiesčio pastatų išorę, jos dalis ir pastatų aplinką, kooperuojant savivaldybės ir privačias lėšas, įgyvedinama nuo 2000 metų. 2008 metais, atėjus finansinei krizei, programos įgyvendinimas buvo įšaldytas.

Maloniai kviečiame kreiptis
tel. (8 5) 212 2535 (vyr. inžinierius Kęstutis Masaitis)
el.p. k.masaitis@vsaa.lt

Maironio g. 9Šv. Stepono g. 16Klaipėdos g. 5pylimo_45totoriu20vytauto 63

Bendruomenės ugdymas” – viena svarbiausių senamiesčio atgaivinimo programos dalių, pradėjusių naują Senamiesčio atgaivinimo strategijos įgyvendinimo etapą, kurios tikslas atnaujinti Senamiesčio gyvenamųjų pastatų išorę ir jų aplinką, pritraukti privačias lėšas ir kooperuoti jas su valstybinėmis.

Pagrindiniai programos dalies „Bendruomenės ugdymas” uždaviniai:
1. Remti ir skatinti gyventojų iniciatyvas tvarkant Vilniaus senamiestį.
2. Ugdyti gyventojų ir pastatų savininkų sąmoningumą jausti ypatingą atsakomybę už paveldo išsaugojimą, pažinti, suprasti ir puoselėti istorines ir kultūrines vertes.

1999 metais pradėta vykdyti Bendruomenės švietimo programa, kurios tikslas buvo paskatinti Senamiesčio gyventojus tvarkytis pastatų išorę ir jų aplinką. Pasitelkusi Jungtinių Tautų vystymo programą (UNDP), agentūra šia tema gyventojams surengė šviečiamųjų konsultacinių seminarų ciklą, tuo pačiu skatindama steigti gyvenamųjų namų bendrijas (tokių senamiestyje iki tol tebuvo 7, šiuo metu yra virš 90 bendrijų). Projektą finansiškai rėmė UNDP Lietuvoje.

Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos dalis „Bendruomenės ugdymas” pradėta įgyvedinti nuo 2000 metų. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) nuolat organizuoja susitikimus su gyventojais, kurie supažindinami su agentūros veiklos tikslais, senamiesčio atgaivinimo programa, vykdant valstybės (savivaldybės) ir privačių lėšų kooperavimą, gyvenamųjų namų stogų, fasadų ir kiemų tvarkymo problemomis, bei būsto apšiltinimo programa. Diskutuojama gyventojams rūpimais klausimais. kurie jau dalyvauja arba ketina dalyvauti Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programoje. Šiam tikslui buvo parengta keletas informacinių leidinių kaip dalyvauti Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programoje, saugoti autentiškas išlikusias pastatų ir jų aplinkos dalių vertybes.