VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

PARAMA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKYBAI

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-2002 patvirtino „Dalinio finansavimo skyrimo KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, išorės tvarkybai tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2020 M.,
PRAŠOME IKI Š.M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 sprendimas
PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 prasymas
PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 aprasas