VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

PARAMA BENDRUOMENEI

PARAMA KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKYBAI

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-2002 patvirtino „Dalinio finansavimo skyrimo KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, išorės tvarkybai tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2022 M.,
PRAŠOME IKI 2021 m. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 sprendimas
PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 prasymas
PARAMOS APRASAS vietovėms 2019 03 20 aprasas

2020 metais buvo dalinai finansuoti pastato Kęstučio g. 11 stogo tvarkybos darbai.

Kęstučio g. 11

2021 metams pateikti 10 prašymų 563190,17 Eur. paramai.

Prašymus pateikė šių namų valdytojai:

Gedimino 20, Jeruzalės 45, Kęstučio 39, J. Basanavičiaus 16, Gedimino pr. 39, Lenktoji 30, Liepkalnio 12, Vitebsko 5, Vytenio 5 ir Vytauto 49.

Daugiau informacijos:
tel. (8 5) 212 2535
el. paštu: k.masaitis@vsaa.lt