VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

Patarimai ir nuorodos

Vilniaus Senamiesčio tvarkybos rekomendacijos

Palėpių ir stoglangių įrengimas

Lietaus vandens nuleidimo sistemų Vilniaus senamiestyje
ir miesto istoriniuose pastatuose
įrengimo ir eksploatavimo tvarka

10 patarimų medinių pastatų savininkams
ir naudotojams kaip prižiūrėti pastato išorę

Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo
pavyzdiniai nuostatai

Skandinaviškoji patirtis kultūros paveldo apsaugos srityje – praktiniai patarimai pastatų savininkams, norintiems išsaugoti kultūros paveldą

Kas yra kultūros paveldo objektai?
Pavieniai ar kompleksą sudarantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (kultūros paveldo objekto ar vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso) žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių (kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu) ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (toliau NKPAĮ)

Kas yra Kultūros paveldo statinys?

Vertingųjų savybių (kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu) turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai (NKPAĮ).

Ar jūsų pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė? Sužinoti galite čia.

Pastato vertingųjų savybių nustatymas

Pastatų vertingosios savybės nustatomos, kai ruošiamasi atlikti tvarkybos darbus ar griauti pastatus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų (išskyrus Vilniaus senamiestį, kuriame galioja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas). Prašymo formą galite rasti čia.

Tvarkant pastatus senamiestyje visada reikia vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei Kultūros paveldo tvarkybos reglamentais.