VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

PARAMA SENAMIESČIO PASTATŲ IŠORĖS TVARKYBAI

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

SENAMIESČIO GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2020 M.,
PRAŠOME IKI Š.M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

2017-PARAMOS-APRASAS-SPRENDIMAS.doc
2017-PARAMOS-APRASAS.doc
2017-Prašymo forma
2018 PARAMOS APRASAS pakeitimas 2018 06

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.

Darbo grupės pasitarimų dėl Savivaldybės teikiamos paramos protokolai:
2018 01 23 d protokolas
2018 02 27 d. protokolas
2018 04 05 protokolas
2018 04 24 d. protokolas
2018 05 30 d. protokolas
2018 06 07 d. protokolas
2018 06 15 d. protokolas
2018 08 02 d. protokolas
2018 09 26 d. protokolas
2018 10 31 d. protokolas
2018 11 06 d. protokolas
2018-12-12 d. protokolas


siaures1 Pusu16_1

2018 m. savivaldybė skyrė paramą 120720,11 Eur.

Mindaugo g. 12B               K. Kalinausko g. 10          Pranciškonų g. 1

Prieš remontą   K. Kalinausko g. 10   Po remonto

Kauno g. 2                         Gedimino pr. 10                  Žemaitijos g. 5

Stogo foto     

Aušros Vartų g. 15             Tilto g. 12C                           Teatro g. 9

    

2019 metams pateikta 17 prašymų 697776,77 Eur. paramai gauti.

Daugiau informacijos:
tel. (8 5) 212 2535
el. paštu: k.masaitis@vsaa.lt