VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Europos paveldo dienos 2016

Rugsėjo 16-18 dienomis visoje Lietuvoje 23-iąjį kartą vyko Europos paveldo dienos (EPD). Šių metų tema „Kultūros paveldas ir bendruomenės“ skatino gilintis, koks yra bendruomenių vaidmuo, išsaugant ir puoselėjant kultūros paveldą.  EPD renginius Lietuvoje koordinuoja ir organizuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, taip pat ─  miestų bei rajonų savivaldybės, kultūros įstaigos, kultūros paveldo objektų valdytojai. Daugiau informacijos

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra šį kartą supažindino su išlikusiu vienuolijų ─ dominikonų, pranciškonų, jėzuitų ─ paveldu. Nuoširdžiai dėkojame renginių bendraorganizatoriams: Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynui, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčiai, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčiai ir jėzuitų bendruomenei.

Rugsėjo 16 d. vyko pažintinis renginys „Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio restauravimas ir brolių dominikonų veiklos pristatymas“. Brolis Pijus Eglinas pasakojo apie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, didžiavosi bažnyčios bokšte įrengtu kariljonu ir išdavė paslaptį, iš kurios vietos geriausiai klausytis kariljono muzikos. Pakvietęs į bažnyčią brolis Pijus parodė stebuklingu laikomą vėlyvųjų viduramžių paveikslą „Švč. Marija Dievo Motina su kūdikiu“ ir papasakojo apie paveikslo išsaugojimą bei jo restauravimą P. Gudyno restauravimo centre.  Architektas restauratorius Vytenis Zilinskas akcentavo savitos ir Vilniui būdingos baroko laikmečio polichromijos atkūrimą, o restauruojamame dominikonų vienuolyne parodė atidengtus architektūros fragmentus.

Rugsėjo 18 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčios restauravimą ir brolių konventualų (pranciškonų) veiklą pristatė Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino atstovas Lietuvoje brolis Marek Adam Dettlaff. Jis ypač daug dėmesio skyrė senųjų vienuolyno bendruomenių – brolijų istorijai.

Kitas pažintinis renginys „Vilniaus jėzuitų namai, gimnazija ir Šv. Kazimiero bažnyčia: architektūros paveldo istorija ir šiandiena“ irgi vyko sekmadienį, rugsėjo 18 d. Drauge su istoriku dr. Liudu Jovaiša Europos paveldo dienų dalyviai aplankė senąjį jėzuitų refektorijų, rūsių patalpas bei požeminius koridorius, biblioteką, valgomąjį, Šv. Kazimiero bažnyčios muziejų bei pastogę. Ypač įdomu buvo pamatyti netikėtai atrastą bažnyčios kriptą po altoriumi ir jos autentiškus XVII a. sienų piešinius, kurie dėl nežinomų priežasčių liko nebaigti.

Daugiau informacijos: j.raugaliene@vsaa.lt arba tel. 2127723