VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Gaisrų prevencija Vilniuje

Paryžiaus katedros gaisras skaudžiai priminė, kad ugnis gali per kelias valandas sunaikinti tai, kas kurta šimtmečiais. Turime būti pasiruošę netikėtoms nelaimėms, ypač vertingiausių objektų atžvilgiu.  2012 – 2015 m. agentūra dalyvavo ES projekte „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“.  Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugai ir evakavimui gaisrų metu. Projekto rezultatas Vilniaus mieste – bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba parengtas Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas GIS pagrindu; parengtos „Rekomendacijos dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, gaisrinės saugos stiprinimo“, pateiktos Kultūros ministerijai, istoriniais miestų centrais ir juose saugomu kultūros paveldu besirūpinančioms savivaldybėms; parengta mokomoji medžiaga ugniagesių internet puslapiui „Kaip apsaugoti kultūros paveldo vertybes gaisro metu“. Mokomosios gaisro gesinimo pratybos Bernardinų bažnyčioje vyko 2015-04-17 d.

Projektas HERITPROT buvo vykdomas 2012–2015 m. Projekto darbe buvo analizuojama Europos istorinių miestų patirtis, saugant ir gelbstint kultūros paveldo vertybes gaisrų metu. Vilniaus darbo grupė buvo sudaryta iš agentūros ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovų. Kiti projekto partneriai – devynių Europos miestų atstovai: Cuencos, Holloko, Rygos, Sighišoaros, Varšuvos miestų savivaldybės, Tenerifės priešgaisrinio gelbėjimo konsorciumas (vadovaujantis partneris), Azorų civilinės saugos tarnyba, Liverpulio Merseyside priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.
Projektas suteikė galimybę įgyti vertingos gaisrinės saugos organizavimo Europos miestuose patirties. Parengta virš 50 gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos siūloma panaudoti organizuojant gaisrų prevenciją ir gaisrų gesinimą istoriniuose miestuose. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugai ir evakavimui gaisrų metu. Gerųjų praktikų aprašymus galima pasiskaityti projekto leidinyje anglų kalba:
A Good Practice Manual for Fire Protection in World Heritage Cities (Gaisrinės saugos Pasaulio paveldo miestuose gerosios praktikos vadovas)

Projektas buvo finansuojamas per INTERREG IVC programą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.