VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Gotika Lazdynų Pelėdos skvere

Lazdynų Pelėdos skvero vietoje nuo XVII a. vidurio iki 1877 metų stovėjo barokinė Šv. Juozapo bažnyčia, nugriauta carinės valdžios įsakymu. Nugriovus bažnyčią, aikštėje įrengta Basokų turgavietė. Toks pavadinimas buvo savotiškas priminimas apie kadaise čia šeimininkavusias basąsias karmelites. Apšiurę prekybos paviljonai skardiniais stogais atrodė prastai, ir Miesto dūma 1904 m. nutarė perkelti turgų į netoliese buvusį Javų turgų. Basokų turgavietė uždaryta, naujasis Halės paviljonas baigtas statyti 1906 m. Skveras buvo apsodintas medžiais ir nuo to laiko stovėjo neužstatytas.  1995 m. pastatytas paminklas „Seserys“ (skulptorė D. Matulaitė), skirtas seserims rašytojoms: Sofija Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei ir Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei, kurios pasirašinėjo Lazdynų Pelėdos pseudonimu. 2011 metais skvero prieigose atidengtas paminklas ukrainiečių poetui, rašytojui Tarasui Ševčenkai (skulptorius V. Andrijanov), kurį padovanojo Ukrainos valstybė.

Trikampės formos sklypą ribojo Visų Šventųjų, Karmelitų ir Arklių gatvės, kuriose iki šiol išliko gotikos mūrų turinčių pastatų. Aštuntajame praeito amžiaus dešimtmetyje prasidėjo Vilniaus senamiesčio kompleksinis regeneravimas (atskirų kvartalų atnaujinimas). Šiame kvartale tuo metu restauruota nemažai  gotikinių pastatų. Atidengti gotikinių mūrų fragmentai valstybės saugomuose paveldo pastatuose Arklių g. 4 (1978 m. restauracijos projekto autorė E. Urbonienė), Arklių g. 16 (restauruotas 1967 m.), Karmelitų g. 5 (restauruotas 1977 m.). Vertingas kultūros paminklas – senosios regulos karmelitų vienuolyno namas Visų Šventųjų g. 3,5; pastatui labai reikėtų atnaujinimo.

Džiaugiamės, kad šiuo metu baigiamame restauruoti pastate Visų Šventųjų g. 7 galima pamatyti restauruotus gotikinių mūrų fragmentus (projekto autorius M. Žvinys). Namo mūrai išlikę nuo XV a., vėliau namas ne kartą perstatytas, XVIII a. išplėstas iki Pylimo gatvės, tuo metu rūmai priklausė Pšezdeckių giminei. XIX a. pabaigoje čia veikė ukrainiečių pramonininko Isako Durunčios tabako fabrikėlis. XX a. pr. namas pritaikytas butams, po rekonstrukcijos irgi bus butai. Patalpose rasta sieninės tapybos fragmentų: http://www.visusventuju7.lt/tai-kas-islike/

Gretimuose namuose veikia populiarus meksikiečių restoranas „Sofa de Pancho“ ir „Bukowski“ baras. Kvartalas po truputį atgyja ir įgyja savitą veidą.

Numatome ir toliau informuoti apie šiuo metu restauruojamus, rekonstruojamus ir seniau restauruotus Senamiesčio pastatus. Sekantis pranešimas bus apie Pilies, Didžiosios ir Aušros Vartų gatvių gotikinius pastatus ir jų atidengtus fragmentus (Pilies g. 12, Didžioji g. 7, Aušros Vartų g. 8).