VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Gyvenamojo namo Baltajame sk. 8 viešas projekto svarstymas

2019 06 10 d. agentūroje įvyko daugiabučio gyvenamojo namo Baltajame skg. 8 rekonstravimo projekto viešasis svarstymas (architektas Donatas Cesiulis /statytojas MB„Sprink“).

„Užupio bendruomenės“ atstovai dar prieš viešą projektinių pasiūlymų aptarimą pateikė projekto rengėjams klausimus raštu, kuriuos trumpai pristatė aptarimo metu: dėl statybos planų nesuderinamumas su teisės aktų reikalavimais, dėl servituto, dėl želdynų, insoliacijos, priešgaisrinių normų ir kt.  Susirinkusieji projektinius siūlymus vertino nevienareikšmiškai. Atsakydamas į klausimą projekto autorius paaiškino, kodėl pastatai yra aukštesni – 11 m. nei nustatyta senamiesčio apsaugos reglamente – 8m.: tai lėmė architektūrinė-estetinė koncepcija, siekusi savitos ir jaukios išraiškos, bet ne siekis išgauti daugiau bendro ploto. Vienam dalyviui sukritikavus architektūrinę išraišką, kitas dalyvis – kaimyninio namo gyventojas, atsakė, kad tai skonio reikalas, o pateiktoji išraiška liudija derinimąsi prie aplinkinės architektūros. Keletui dalyvių dvejojant šiuolaikinės architektūros deramumu istorinei aplinkai, VSA agentūros vadovas paaiškino tarptautinę konvencinę nuostatą, teigiančią, kad istorinėje aplinkoje derėtų kurti kokybiškiausią šiuolaikinę, savo laikmečio stilistikas atspindinčią architektūrą, o istorinės imitacijos griežtai vengtinos, kaip klastojančios aplinkos kokybės suvokimą. Keli dalyviai bendrai prieštaravo projektui, remdamiesi asmeniniu paveldosaugos teisinio reguliavimo šioje senamiesčio teritorijoje supratimu. Platesnė diskusija kilo dėl sodybinio ir/ar perimetrinio užstatymo tipo taikymo bei servituto vietos šiame sklype.

Statytojų advokato buvo klausiama dėl servituto būtinybės privažiavimui prie Polocko g. 10 kiemo korpuso. Susirinkusieji tikėjosi atsakymų apie inžinierinių tinklų/ įrangos sklype sprendinius, tačiau projektuotojai paaiškino, kad tai vėlesnio projektavimo etapo klausimas ir patvirtino, kad šių klausimų sprendimai bus derinami su suinteresuotais aplinkiniais gyventojais ir institucijomis.

Statytojų ir projektuotojų nusiteikimą konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti „Užupio bendruomenės“ atstovai vertino teigiamai, bet pritarimą projektui žadėjo priimti tik sulaukus atsakymų į jų raštu pateiktus klausimus.