VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

Veikla 2015 – 2018 metais (archyvas)

Veikla 2015 metais

Vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, Vilniaus senamiesčio informaciniame centre nuo 2000 metų įgyvendinamos paveldotvarkos švietimo ir lavinimo programos, skatinančios visuomenės sąmoningumą ir domėjimąsi Vilniaus senamiesčio vertėmis bei jų išsaugojimo būdais.

2015 m. birželio – liepos mėnesiais drauge su VšĮ „Mūsų vėliavos“ įgyvendintas projektas „Pažink Lietuvos ir Vilniaus istoriją“. Liepos 6-ą dieną Valstybės dienos proga įvyko simbolinis bėgimas su Vyčio vėliavomis išilgai buvusios Vilniaus miesto gynybinės sienos. L.Stuokos-Gucevičiaus ir Pylimo gatvėse, greta gynybinės sienos fragmentų, bei Gedimino pilies bokšte ant specialiai įrengtų stovų buvo iškeltos Vyčio vėliavos. Renginio metu išplatintas agentūros parengtas lankstinukas „Vilniaus miesto gynybinė siena“. Skatindama istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas, projektą dalinai finansavo Kultūros ministerija.

Jau penktus metus skaičiuojanti agentūros moksleivių vasaros dienos stovykla „Teatro ir Kino magija Vilniaus senamiestyje“ (organizuojama kartu su „Promo day“) vyko birželio ir liepos mėnesiais Šį kartą vaikai susipažino su Vilniaus miesto kino ir teatro istorija: dalyvavo edukaciniuose muziejų renginiuose, tradicinių amatų dirbtuvėse, kūrė mini spektaklius. Stovyklos trijose pamainose dalyvavo 60  7–13 metų moksleivių.

Rugsėjo 8 d. Pasaulio paveldo miestų Solidarumo dienos proga agentūra surengė seminarą „Gaisrinės saugos stiprinimas Vilniaus kultūros paveldo pastatuose“. Seminare, kuris vyko Bendrosios pagalbos centre P. Vileišio gatvėje, pristatytas bendro agentūros, Vilniaus miesto savivaldybės  ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbo rezultatas – Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas. Šis GIS pagrindu parengtas dokumentas – tai nauja prevencinė integralios paveldo apsaugos priemonė, pradėta diegti dar tik nedaugelyje Europos UNESCO pasaulio paveldo miestų.

Rugsėjo 17 – 18 d. Europos paveldo dienų (EPD) proga agentūroje vyko du renginiai. Perskaitytos paskaitos: „Vilniaus senamiesčio regeneravimo plano ištakos ir turinys“ (architektas restauratorius A.  Gučas), „Informaciniai karai Lietuvoje“ (Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento specialistai K. Zikaras ir T. Čeponis), „Buvusių Pliaterių rūmų Bokšto g. 12–14 istorija ir atkūrimo projektas“ (architektė restauratorė A. Samukienė).  Nemokami EPD renginiai skirti visuomenei, siekiant ją supažindinti su kultūros paveldu, aktualizuojant vienokią ar kitokią kultūros paveldo sritį. EPD renginiuose viso apsilankė 32 dalyviai.

Rugsėjo 25 d. Agentūra priėmėme Rygos miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento specialistų delegaciją (8 žmonės). Agentūroje įvyko pasikeitimo patirtimi susitikimas, kurio metu pristatyti Agentūros ir Rygos specialistų pranešimai, po to svečiams surengta ekskursija po Senamiestį. Spalio 29 d. priėmėme miesto plėtros specialistų delegaciją iš Prancūzijos (įvairių savivaldybių ir plėtros agentūrų).