VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

Veikla 2015 – 2018 metais (archyvas)

Veikla 2016 metais

Vilniaus senamiesčio Informaciniame centro veikla siekiame, kad miesto bendruomenė ir ypač jaunimas geriau suprastų kultūros paveldo vertę bei galėtų palyginti Vilniaus ir kitų Pasaulio paveldo vietovių bendrumus ir skirtumus. 2016 m. ne tik kvietėme moksleivius atvykti į Agentūros centre skaitomas paskaitas, bet ir pristatėme paskaitas Vilniaus mokyklose. Toliau vyko ekskursijos pradinukams ir vaikų vasaros stovyklos. Viso moksleiviams suorganizuota 30 edukacinių priemonių (14 paskaitų, 6 ekskursijos, 10 vasaros stovyklų pamainų); dalyvavo 897 moksleiviai. Informacinio centro veiklą labai pagyvino bendri renginiai su VšĮ „Gatvės gyvos“ komanda. Rengėme informacinę medžiagą apie Europos dailiųjų amatų dienas. Šių metų Europos paveldo dienų renginiai (EPD), kuriuose paveldą pristatė jo naudotojai: vienuolijų ir bažnyčių atstovai, sulaukė ypač didelio vilniečių susidomėjimo. Keturiuose EPD renginiuose viso apsilankė 192 dalyviai (160 žmonių daugiau nei 2015 m.).

Parengta nauja paskaita „Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir mes“ pristatoma Vilniaus mokymo įstaigose nuo 2016 m. pavasario. Paskaita 12 kartų skaityta devyniose progimnazijose ir gimnazijose (kai kuriose po kelis kartus), įsikūrusiose Vilniaus senamiesčio, Naujamiesčio, Karoliniškių, Žirmūnų, Pašilaičių, Lazdynų bei Šeškinės mikrorajonuose. Viso paskaitas išklausė apie 600 Vilniaus moksleivių.

2016 m. rudenį pradėtos rengti ekskursijos pradinukams. Surengtos 6 ekskursijos „Vilniaus miesto ištakos“, 3 ekskursijos  „Vilniaus gynybinė siena“ ir  paskaita apie Vilniaus miesto įkūrimo legendas. Šiuose renginiuose viso dalyvavo 250 pradinių klasių moksleivių ir darželinukų iš šešių mokymo įstaigų (iš Vilniaus senamiesčio, Žvėryno, Šeškinės, Balsių, Pašilaičių mikrorajonų bei iš Vilniaus rajone esančių Buivydiškių bei Kalvelių gyvenviečių).

2016 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais suorganizuotos 6-ios  skirtingų temų kultūrinės – istorinės vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo 88 vaikai (8-11 metų) iš Vilniaus, su jais dirbo 3 vadovai ir 6 savanoriai. Vaikai lankė muziejuose edukacines veiklas, gamino darbelius amatininkų galerijose, dalyvavo VSAA darbuotojų rengiamose ekskursijose bei paskaitose apie Pasaulio paveldo miestus bei Vilniaus miesto istorijos ir kultūros pagrindus. Agentūros patalpose taip pat vyko 4-ios VšĮ „Gatvės gyvos“ organizuojamos vaikų vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo 59 vaikai ir moksleiviai.

Sudarius bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Gatvės gyvos“ dėl bendrų edukacinių renginių organizavimo, kovo mėn. 31 d. agentūroje surengta paskaita apie Vilniaus transporto istoriją.

Gegužės, rugpjūčio ir spalio mėn. Informaciniame centre surengti konsultaciniai susitikimai su vietos gyventojais, potencialiais privačiais rėmėjais, žydų bendruomenių atstovais dėl buvusios Didžiosios Sinagogos aplinkos aktualizavimo ir gretimo Vokiečių g. kiemo tvarkymo.

Rugsėjo 2 d. Informaciniame centre priėmėme Talino miesto savivaldybės delegaciją (Talino miesto tarybos, Švietimo ir kultūros komisijos, Kultūros departamento, Kultūros skyriaus astovai). Susitikio metu aptartos Vilniaus miesto senamiesčio atnaujinimo ir bendruomenės ugdymo temos.

Rugsėjo 8 d. paminėjome Pasaulio paveldo miestų solidarumo dieną. Galerijoje „Kalnas“ vyko paskaita „Bendruomenės dalyvavimas: Vilniaus senamiesčio – pasaulio paveldo vietovės tvarkyba“, kurią skaitė Agentūros direktorius. Paskaitos temą pratęsė ekskursija po Užupį „Kuriame miesto istoriją“. Ekskursijos metu pristatyti Užupio pastatai, kurie buvo atnaujinti per „Bendruomenės ugdymo“ programą, kooperuojant privačias ir savivaldybės lėšas.

Rugsėjo 16-18 d. kaip ir kasmet organizavome Europos paveldo dienų (EPD) renginius tema „Kultūros paveldas ir bendruomenės“; šiais metais supažindinome su išlikusiu vienuolijų ─ dominikonų, pranciškonų, jėzuitų ─ paveldu. Visuomenei pristatytas Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčios restauravimas, Vilniaus jėzuitų namų, gimnazijos ir Šv. Kazimiero bažnyčios erdvės bei architektūros paveldo istorija.  EPD renginiai suteikė galimybę pamatyti ne kasdien prieinamas Vilniaus senamiesčio erdves bei sužinoti istorijos detales tiesiogiai iš pačių kultūros paveldo naudotojų lūpų.

Lapkričio 17 d. Informaciniame centre atidaryta Igorio Neščeret (Charkovas, Ukraina) fotografijų paroda „Kelionė per UNESCO pasaulio paveldo vietoves“.  Atidarymo metu vyko apskritojo stalo diskusija „UNESCO pasaulio paveldo miestų istoriniai centrai: filosofiniai apmąstymai ir paveldosaugos praktika“, skirta Pasaulinei filosofijos dienai. Diskusijoje dalyvavo Ukrainos ambasados sekretorė Svitlana Kovtun.