VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

Veikla 2015 – 2018 metais (archyvas)

Veikla 2017 metais

2017 m. pradžioje pradėjome renginių ciklą Kultūros paveldas per pietus“. Pažintinės teminės ekskursijos vyko paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais. Per 2017 m. įvyko 10 pažintinių nemokamų renginių, juose dalyvavo virš 450 vilniečių.

Kovo 31  – balandžio 2 dienomis jau trečius metus iš eilės surengtos Europos dailiųjų amatų dienos (EDAD) Vilniuje. Šių metų tema „Stiprūs ryšiai“, todėl Vilniuje buvo ypač akcentuojami ryšiai tarp kartų – senelių, tėvų, vaikų ir anūkų, daugiau renginių buvo skiriama šeimoms. EDAD metu vilniečiai ir miesto svečiai aplankė 14 galerijų – dirbtuvių ir dalyvavo jose organizuojamose parodose, amatų pristatymuose, gamybinių procesų demonstravimuose ir kūrybiniuose užsiėmimuose, paskaitose ir kituose renginiuose. Atidarytos 3 parodos, surengti 44 renginiai, viso dalyvavo virš 600 žmonių (2016 m. – 400 žmonių).

Balandžio 19 d. Agentūra drauge su ICOMOS Lietuvos nacionaliniu komitetu ir VšĮ „Gelmės“ surengė seminarą „Vilniaus spalvos“, kurio metu paminėjome Balandžio 18-ąją – Tarptautinę paminklų ir paveldo vietovių dieną. Seminaras vyko Vilniaus Rotušės Baltojoje salėje; seminaro dalyviai susipažino su Vilniaus architektūros spalvomis keičiantis stiliams XIV-XX a., sužinojo apie polichromijos tyrimus, konservavimą, restauravimą ir eksponavimą bei gatvės meno festivalio organizavimo principus.

Rugsėjo 18 d. kaip ir kasmet organizavome Europos paveldo dienų (EPD) renginius: surengtos dvi ekskursijos autobusu „Vilniaus kultūrinis kraštovaizdis – kalvų ir bokštų siluetai“, skirtos Vilniaus senjorams ir Neįgaliųjų draugijos nariams (viso dalyvavo 75 žmonės).

Ugdomas jaunimo istorinis – kultūrinis ir paveldosauginis sąmoningumas. Siekiame, kad jaunimas geriau suprastų kultūros paveldo vertę bei galėtų palyginti Vilniaus ir kitų Pasaulio paveldo vietovių bendrumus ir skirtumus.

Paskaita „Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir mes“ pristatoma Vilniaus mokymo įstaigose nuo 2016 m. pavasario.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose kasmet vykstančių  istorinių-kultūrinių dienos stovyklų  metu vaikams pristatoma Vilniaus senamiesčio – UNESCO pasaulio paveldo vertė, miesto istorija, daugiakultūrinis miesto paveldas. Vaikai lankosi kultūros paveldo objektuose, vyksta edukaciniai užsiėmimai, teminiai žaidimai ir kt. Stovyklose dirba jauni motyvuoti pedagogai, įgiję išsilavinimą istorijos, kultūros srityse. 2017 m. stovyklų tematika susieta su Vilniaus miesto Tarybos bei Lietuvos Seimo paskelbtais P.Skorinos, Reformacijos, Piliakalnių, Lietuvių kalbos paveldo ir Sporto metais. 2017 m. vasarą Agentūros remiamose stovyklose per 7-ias pamainas stovyklavo 160 vaikų. Ši veikla bus tęsiama ir 2018 m. vasarą, susiejant stovyklų tematiką su Europos paveldo metais ir su Lietuvos 100-mečio metais.

Vasarą inicijavome nemokamą iniciatyvą moksleiviams „Atverkime duris vasarai“, kurios metu buvo suorganizuoti 2 edukaciniai renginiai 26 vaikams: ekskursijos ir paskaitos apie Vilniaus senamiesčio istoriją bei kultūrinį paveldą.

Viso moksleiviams suorganizuota 35 edukacinės priemonės (17 paskaitų, 9 ekskursijos, 9 vasaros stovyklų pamainos); viso dalyvavo 884 vaikai. 2017 m. pradėjome dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais tiek stovyklų metu, tiek ir skaitydami paskaitas ar organizuodami ekskursijas. Pastebėjome, jog kultūrinio paveldo  mokymas kuo jaunesniame amžiuje yra svarbus veiksnys tolesniam edukaciniam visuomenės ugdymui. Todėl 2018 m. Agentūros Informacinio centro tikslas yra paskleisti kuo didesnį susidomėjimą kultūros paveldu ikimokyklinio amžiaus ir pradinukų tarpe.