VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

Veikla 2015 – 2018 metais (archyvas)

Veikla 2018 metais

2018 m. Sausio – gruodžio mėnesiais perskaityta 16 paskaitų mokyklose, darželiuose bei Agentūros patalpose: “Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir aš”, “Vilniaus miesto įkūrimo legendos”, “Herbai”.  Balandžio – gruodžio mėnesiais surengta 13 ekskursijų įvairaus amžiaus vaikams:  “Vilniaus architektūros stiliai”, „Vilniaus miesto ištakos“ bei „Vilniaus gynybinė siena“. Renginiuose dalyvavo: l/d „Pilaitukas“, Viršuliškių progimanaziją, l/d „Volungė“, l/d „Sadutė“, „Mylimukų darželis“, l/d Žilvitis, Medeinos pradinė mokykla, Valdorfo mokykla, Viršuliškių progimnazija, Solomo Aleichemo ORT gimnazija, Simono Daukanto progimnazija, Širvintų “Atžalyno” progimnazija, Vilniaus statybininkų rengimo centras.

Balandžio mėnesį prisidėjome prie Ugdymo plėtotės centro organizuojamo renginio “Menų dūzgės” ir Agentūros šviečiamuosius renginius bei priemones pristatėme 11 mokytojų iš Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Ukmergės rajonų.

2018 m.  ir toliau buvo tęsiama tradicija kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį organizuoti nemokamą viešą renginį “Kultūros paveldas per pietus”. Surengta 10 pažintinių renginių, kuriuose dalyvavo apie 260 žmonių.

Balandžio 18 d. ICOMOS Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos proga surengėme viešą ekskursiją į atnaujinamą Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką, įsikūrusią buvusiuose Zenkovičių-Tiškevičių rūmuose. Apie atliktus restauravimo ir atnaujinimo darbus papasakojo projekto vadovė architektė restauratorė Irena Staniūnienė.

Rugsėjo 21 – 23 dienomis visoje Lietuvoje vyko Europos paveldo dienos skirtos temai „Atrask 100-mečio paveldą“. Agentūra, kaip ir kiekvienais metais, organizavo renginius Vilniuje, surengti 4 teminiai pasivaikščiojimai, kuriuose dalyvavo 57 lankytojai. Rugsėjo 20 d. pažintinį pasivaikščiojimą po Bernardinų kapines, pravedė Savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistė Monika Čekanauskaitė. Rugsėjo 21 d. M. Čekanauskaitė vedė ekskursiją po istorines Rasų kapines. Rugsėjo 21 d.  dvi ekskursijas pravedė archeologas dr. Kęstutis Katalynas. Jis pasakojo apie Vilniaus ištakas ir urbanistinę archeologiją, remdamasis archeologiniais pavyzdžiais iš Katedros aikštės, Prezidentūros, Totorių, Skapo, Bernardinų ir Rusų gatvių.

Gruodžio mėnesį pirmą kartą surengėme labdaros vakarą “Vilniečių žiemos švenčių papročiai”, kuriame apie krikščionių ir žydų papročius pasakojo Liuda Matonienė ir Natalja Cheifec. Labdaros renginyje dalyvavo 15 žmonių, bet aukotojų buvo žymiai daugiau.

Viso vaikams suorganizuotos 34 edukacinės priemonės (16 paskaitų (314 vaikų), 13 ekskursijų (292 vaikai), 5 vasaros stovyklų pamainos (76 vaikai) ); viso dalyvavo 682 vaikai. Viso suaugusiems suorganizuota 16 renginių, dalyvavo apie 350  suaugusių žmonių.

Pirmą kartą surengtas labdaros vakaras pateisino lūkesčius. Norėtume ateityje įtraukti daugiau įvairių amžiaus grupių vilniečių į labdaringos ar savanoriškos veiklos projektus, susijusius su Vilniaus senamiesčiu ir jame esančiu paveldu. Taip pat reikia stengtis dėti daugiau pastangų komunikacijai su mokytojais visoje Lietuvoje, ypatingai tolimesniuose regionuose, kad prisikviesti moksleivius atvykti į Vilnių, į VSAA organizuojamus renginius. Nuo 2019 m. žiemos planuojame dalyvauti LR ministerijos organizuojamoje moksleivių neformalaus ugdymo programoje „Kultūros pasas“, kuri atitinka VSAA edukacinių renginių formatą.