VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

EDUKACINĖ VEIKLA

Veikla 2015 – 2020

2020 m. veikla. Pagal „Kultūros paso“ programą“ 15-oje renginių dalyvavo 393 vaikai (2019 m. – 414 vaikų).  154 moksleiviai pasirinko užsiėmimą „Vilniaus tradiciniai amatai“, o 239 moksleiviai dalyvavo orientaciniame žaidime „Vilnius: Pasaulio paveldo miesto istorijos”. Patraukliausi „Kultūros paso“ užsiėmimai yra interaktyvūs, įtraukiantys moksleivius į veiklas: orientacinis žaidimas ir užsiėmimai amatų galerijose. Paskaitų ir ekskursijų šiais metais moksleiviai nesirinko. Sklandus įsijungimas į „Kultūros paso“ programą nuo 2019 m. tapo sėkmingu kokybiniu ir kiekybiniu pokyčiu: šią programą pagal vieningą sistemą gali rinktis visos Lietuvos moksleiviai, tokiu būdu plečiant agentūros žinomumą visos šalies mastu.

2020 m. vasario, kovo ir liepos mėnesiais surengti dar 5 edukaciniai renginiai (paskaitos, protmūšis ir pasivaikščiojimai), kuriuose dalyvavo 85 moksleiviai. Vaikų vasaros stovykloms, kurias organizavo „Promoday“ pravestos 4-ios ekskursijos, dalyvavo 48 vaikai.

2020 m. pradžioje vyko 2 ciklo „Kultūros paveldas per pietus“: 2020-01-30 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje – buvusiuose Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmuose ekskursiją vedė bibliotekos Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė. 2020-02-20 d. apie Pranciškonų bažnyčios ir vienuolyno restauravimą pasakojo menotyrininkas Stanislovas Latonas. Renginiuose apsilankė 40 dalyvių.
Rugsėjo mėnesį surengti 8 Europos paveldo dienų renginiai (3-is pažintiniai pasivaikščiojimai, 4 edukaciniai užsiėmimai, viktorina ir leidinio pristatymas), kurių organizavimui skirtas Kultūros paveldo departamento finansavimas (pagal projektą „Atradimai Vilniaus senamiestyje“).  2020-09-12 d. ekskursiją po Vainių (Pociejų) rūmus pravedė restauratorius Robertas Zilinskas. Jis pristatė sudėtingą rūmų istoriją, atliktus istorinius, architektūrinius, polichrominius tyrimus ir jų pagrindu atliktus rūmų restauravimo bei pritaikymo darbus. Antrąją EPD ekskursiją po Vainių rūmus 2020-09-19 d. pravedė restauratorė Audronė Kaušinienė. Rugsėjo 11 d. ir 18 d. vyko edukaciniai renginiai 4-iose amatininkų galerijose – dirbtuvėse, skirti šeimoms – vaikams nuo 5 iki 15 metų su tėvais ar seneliais. Gintaro muziejuose Šv. Mykolo g. 8 ir Šv. Mykolo 12, Vitražo manufaktūroje Stiklių g. 6; Senųjų amatų dirbtuvėse (Savičiaus g. 10) ir Vilniaus puodžių ceche (Užupio g. 9) vaikai turėjo galimybę dalyvauti  edukaciniuose užsiėmimuose, buvo pristatoma šių pastatų istorija ir įdomybės: XV-XVI a. keramikos degimo krosnis Šv. Mykolo g. 8, XVI a. rūsių restauravimas ir pritaikymas Stiklių g. 6. Rugsėjo 12 d. vyko ekskursija 7-12 metų vaikams „Sena-nauja-sena. Trakų gatvė“, kurią vedė Agentūros Informacinio centro vadovė Daina Šėmienė. Vaikams buvo pasakojama, kaip seni ir griūvantys pastatai yra išsaugomi, restauruojami ir prikeliami naujam gyvenimui. Pristatyti kultūros paveldo objektai: Pranciškonų bažnyčia ir vienuolynas, A. Mickevičiaus biblioteka – buvę Tiškevičių rūmai. Rugsėjo 20 d. Agentūros salėje vyko UNESCO Pasaulio paveldo metams skirto leidinio vaikams „Paveldukas Vilniaus senamiestyje“ pristatymas ir viktorina šeimoms su vaikais „Pasaulio paveldas ir aš“. Viktorinos metu pasirodžiusieji geriausiai buvo apdovanoti  specialiais prizais. Europos paveldo dienų renginiuose iš viso apsilankė 117 lankytojų. Iš jų 19 moksleivių.
Lapkričio mėnesį, norint suaktyvinti ir labiau įtraukti besidominčią paveldu bendruomenę, skelbiami konkursai. Konkursas moksleiviams – sukurti legendą arba istoriją apie pasirinktą Vilniaus senamiesčio objektą, pasirinkta laisva forma (rašinėlis, piešinys video). Fotonuotraukų konkursas senjorams, – jame aktyviausiai dalyvavo Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos fotografijos būrelio nariai, laimėtoja Bronislavą Braziulienė. Karantino metu ypač svarbus buvo ryšys su bendruomene per socialinius tinklus. Fb tinkle skelbėme apie naujas virtualias parodas, mįsles, konkursus, kvietėme į renginius, dalijomės vertinga paveldosaugine informacija. Viso paskelbta 81 žinutė straipsnis. Internete paskelbta 80 naujienų (lietuvių ir anglų kalbomis, (25 teminių puslapių atnaujinimai, 55 pranešimai). Metų pabaigoje sukurtas Instagram puslapis.

Viso surengtas 31-as  renginys, bendras lankytojų skaičius 723 (545 vaikai ir 178 suaugusieji), sukurta 15 virtualių edukacinių priemonių, išleisti 2 leidiniai. 2017-2019 m. renginiuose dalyvaudavo vidutiniškai po 1200 žmonių, tame tarpe vidutiniškai po 780 vaikų. 2019 m. prioritetu buvo pasirinktas edukacijos formų ir turinio atnaujinimas: organizuoti intelektiniai bei orientaciniai žaidimai Vilniaus senamiestyje, o kokybinės ir kiekybinės pažangos rodikliu tapo  auganti Agentūros renginių, skirtų Kultūros paso programai, paklausa. 2020 m. dėl pandemijos ir užsitęsusio pagrindiniu iššūkiu tapo adekvačių/ tinkamų veikimo būdų paieška ir diegimas. Žinant, kad daugiau nei pusę metų gyvų renginių organizuoti nebuvo galima, vaikų dalyvavimo rodiklis visgi buvo neblogas. Paveldosauginis suaugusiųjų ugdymas didžia dalimi perkeltas į virtualiąją erdvę – internetą ir socialinius tinklus. Viso paskelbta 161 internetinių žinučių (2019 m. – 135, 2018 m. – 148, 2017 m. – 101).

2019 m. veikla. Informacinis centras tęsė edukacinę veiklą siekiant ugdyti vaikų ir jaunimo istorinį-kultūrinį bei paveldosauginį sąmoningumą. Šių metų prioritetu buvo pasirinktas edukacijos formų ir turinio atnaujinimas. Šalia tradicinių ekskursijų bei paskaitų imta organizuoti kultūrinius protmūšius bei orientacinius žaidimus Vilniaus senamiestyje. Vaikų vasaros atostogų metu buvo organizuojama dviejų pamainų stovykla „Vilniaus istorijos spalvos“ 9-14 metų vaikams. Kokybiniu ir kiekybiniu pokyčiu tapo ir sėkmingas Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros įsijungimas į Kultūros paso projektą.

2019 m. Informacinio centro paslaugomis pasinaudojo 773 vaikai, iš kurių 414 apsilankė pagal Kultūros paso programą. Šiemet Kultūros paso priemonėje Lietuvos mokyklos galėjo rasti 3 Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros pasiūlytus užsiėmimus: interaktyvios pamokos 1-5 kl. moksleiviams „Vilniaus tradiciniai amatai“ bei „Vilniaus įkūrimo legendos“  ir protmūšis „Vilnius- 25 metai UNESCO Pasaulio paveldo sąraše“, skirtas  9-12 kl. moksleiviams. Didžioji dauguma dalyvavusiųjų atvyko iš Vilniaus miesto ir rajono mokyklų, dviejų klasių sulaukta iš Alytaus.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros organizuotoje stovykloje „Vilniaus istorijos spalvos“ (dvi pamainos) dalyvavo 40 vaikų, kurių 24 iš sunkiau gyvenančių šeimų ir remiami Vilniaus miesto savivaldybės.

2019 m. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje buvo perskaitytos 9 paskaitos vaikams „Vilnius- UNESCO Pasaulio paveldo miestas“, kuriose dalyvavo 174 moksleiviai. Šiais metais Informacinis centras rengė ekskursijas vaikams tema „Daugiatautis Vilnius“. Deja, ši tema sulaukė mažesnio nei įprastai mokyklų susidomėjimo (ekskursijas užsakė 4 mokyklos, dalyvavo 72 vaikai)

Informacinio centro pasiūlyta naujovė – orientaciniai žaidimai tema „Romantiškojo Vilniaus istorijos“ Vilniaus senamiestyje buvo pradėti organizuoti 2019 m. birželį. Rengiant šiuos interaktyvius pasivaikščiojimus įvairaus amžiaus vilniečiams siekiama populiarinti UNESCO inicijuotą kelionių platformą „Pasaulio paveldo kelionės“ („World Heritage Journeys“), kurioje Vilnius yra įtrauktas į romantiškąjį Europos maršrutą. Šiuos užsiėmimus jau išbandė 73 moksleiviai ir 46 suaugusieji.

Kalėdiniu laikotarpiu suvienijus jėgas su Vilniaus tradicinių amatų asociacijai priklausančiomis galerijomis Informacinis centras suorganizavo šeimoms skirtą edukacinį orientacinį žaidimą „Kelionė laiku po amatininkų Vilnių“, kurio metu buvo siekiama supažindinti plačiąją visuomenę su Vilniaus tradiciniais amatais bei paminėti Vilniaus įrašymo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 25-metį. Renginyje sulaukta 43 įvairaus amžiaus dalyvių.

2018 m. veikla. Toliau buvo tęsiama tradicija kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį organizuoti nemokamą viešą renginį „Kultūros paveldas per pietus“. Surengta 10 pažintinių renginių, kuriuose dalyvavo apie 260 žmonių.

Balandžio 18 d. ICOMOS Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos proga surengėme viešą ekskursiją į atnaujinamą Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką, įsikūrusią buvusiuose Zenkovičių-Tiškevičių rūmuose. Apie atliktus restauravimo ir atnaujinimo darbus papasakojo projekto vadovė architektė restauratorė Irena Staniūnienė.

2018 m. liepos 9–31 d. buvusios Didžiosios sinagogos komplekso teritorijoje Vokiečių g. 13A vyko Vilniaus Didžiosios sinagogos ir sinagogos kiemo archeologiniai tyrimai, kuriuos vykdė Jungtinė kultūros paveldo profesionalų komanda iš Lietuvos (VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“), Izraelio ir JAV. Tyrimus finansavo Geros valios fondas; partneriai – Lietuvos žydų bendruomenė, Izraelio senienų tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė ir Senamiesčio atnaujinimo agentūra. Agentūra parengė informacinį stendą prie tyrimų teritorijos, organizavo viešus archeologinių tyrimų eigos pristatymus liepos 19 ir liepos 26 d. Tyrimų rezultatus ir laikiną radinių ekspoziciją pristatė Izraelio senienų tarnybos archeologijos padalinio vadovas Dr. Jon Seligman ir archeologas Justinas Račas, o apie Sinagogos istoriją ir žydų tradicijas pasakojo gidė Talina Nechamkina. Taip pat surengtas virtualus pasivaikščiojimas po tarpukario Vilniaus žydų kvartalą ir virtuali 3D Didžiosios sinagogos rekonstrukcija (parengė ir pristatė UAB „Inlusion Netforms“).

Rugsėjo 21 – 23 dienomis visoje Lietuvoje vyko Europos paveldo dienos skirtos temai „Atrask 100-mečio paveldą“. Agentūra, kaip ir kiekvienais metais, organizavo renginius Vilniuje, surengti 4 Europos paveldo dienų teminiai pasivaikščiojimai, kuriuose dalyvavo 57 lankytojai.

Rugsėjo 20 d. pažintinį pasivaikščiojimą po Bernardinų kapines, pravedė Savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistė Monika Čekanauskaitė. Rugsėjo 21 d. M. Čekanauskaitė vedė ekskursiją po istorines Rasų kapines. Rugsėjo 21 d.  dvi ekskursijas pravedė archeologas dr. Kęstutis Katalynas. Jis pasakojo apie Vilniaus ištakas ir urbanistinę archeologiją, remdamasis archeologiniais pavyzdžiais iš Katedros aikštės, Prezidentūros, Totorių, Skapo, Bernardinų ir Rusų gatvių.

Lapkričio 10 d., Stiklo kvartalo šventės metu agentūroje J. Raugalienė pristatė specialiai parengtą paskaitą kvartalo bendruomenei „Stiklių gatvės paveldas“. Taip pat vyko Brailio rašto žinovo, knygų iliustratoriaus Vytauto Gendvilo Brailio rašto spausdinimo dirbtuvės.

Gruodžio mėnesį pirmą kartą surengėme labdaros vakarą „Vilniečių žiemos švenčių papročiai“, kuriame apie krikščionių ir žydų papročius pasakojo Liuda Matonienė ir Natalja Cheifec. Labdaros renginyje dalyvavo 15 žmonių, bet aukotojų buvo žymiai daugiau.

Ugdomas jaunimo istorinis – kultūrinis ir paveldosauginis sąmoningumas (1.2.4). Siekiame, kad jaunimas geriau suprastų kultūros paveldo vertę bei galėtų palyginti Vilniaus ir kitų Pasaulio paveldo vietovių bendrumus ir skirtumus.

2018 m. sausio – gruodžio mėnesiais perskaityta 16 paskaitų mokyklose, darželiuose bei Agentūros patalpose: “Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir aš”, “Vilniaus miesto įkūrimo legendos”, “Herbai”.  Balandžio – gruodžio mėnesiais surengta 13 ekskursijų įvairaus amžiaus vaikams:  “Vilniaus architektūros stiliai”, „Vilniaus miesto ištakos“ bei „Vilniaus gynybinė siena“. Renginiuose dalyvavo: l/d „Pilaitukas“, Viršuliškių progimanaziją, l/d „Volungė“, l/d „Sadutė“, „Mylimukų darželis“, l/d Žilvitis, Medeinos pradinė mokykla, Valdorfo mokykla, Viršuliškių progimnazija, Solomo Aleichemo ORT gimnazija, Simono Daukanto progimnazija, Širvintų “Atžalyno” progimnazija, Vilniaus statybininkų rengimo centras.

Balandžio mėnesį prisidėjome prie Ugdymo plėtotės centro organizuojamo renginio „Menų dūzgės“ ir Agentūros šviečiamuosius renginius bei priemones pristatėme 11 mokytojų iš Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Ukmergės rajonų.

Viso vaikams suorganizuotos 34 edukacinės priemonės (16 paskaitų (314 vaikų), 13 ekskursijų (292 vaikai), 5 vasaros stovyklų pamainos (76 vaikai) ); viso dalyvavo 682 vaikai. Suaugusiems suorganizuota 16 renginių, dalyvavo apie 350  suaugusių žmonių.