VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Kalnų parko sutvarkymo planų pristatymas visuomenei

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KALNŲ PARKO DALIES SUTVARKYMO PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį), 17.00 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (adresu Stiklių g. 4, LT-01131, Vilnius) įvyks parengtų „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato – Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto projektinių pasiūlymų“ pristatymas visuomenei. Pastarieji parengti atliekant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pateiktų pastabų techniniam projektui „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete komplekso (u. o. k. 664) – Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos, remonto projektas“ taisymą. Ši procedūra yra kartojama atsižvelgiant į ankstesnių viešų pristatymų metu gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus.

Projektavimo darbai vykdomi siekiant rytinę Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalį (Kalnų parko teritoriją) pritaikyti geresniam ir saugesniam lankymui ir naudojimui, suformuojant kultūriniam turizmui pritaikytą infrastruktūrą, įgyvendinant būtinas tvarkybos priemones. Tuo pačiu siekiama padidinti saugomos teritorijos patrauklumą. Projektiniuose pasiūlymuose pateikti sprendiniai yra paremti Kalnų parko dalyje atliktų archeologinių, geologinių ir dendrologinių tyrimų išvadomis.

Parengto techninio projekto sprendinių įgyvendinimui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Valstybės investicijų programos lėšos. Pirmosios jų turi būti panaudotos iki 2020 metų, tuo tarpu kitų skyrimas yra perkeltas į 2021 metus.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje.

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

2019 09 26

Tel. 85 231 36 93