VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Kalnų parko tvarkymo aptarimas

2019-10-10 d. agentūroje vyko viešas  visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato – Kalnų parko teritorijos tvarkymo projektavimą.  Projektavimo darbai vykdomi siekiant Kalnų parko teritoriją pritaikyti geresniam ir saugesniam lankymui ir naudojimui, suformuojant kultūriniam turizmui pritaikytą infrastruktūrą. Parengto techninio projekto sprendinių įgyvendinimui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Valstybės investicijų programos lėšos. Ankstesnis techninio projekto pristatymas visuomenei vyko 2019-07-01 d. (Protokolas).

Susirinkimą moderavo agentūros vadovas G. Rutkauskas, projektą pristatė Andrius Skorupskas (l. e. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus pareigas) ir Judita Balaišytė  (architektė, projekto dalies vadovė, UAB „Enero“). Pristatyti projektiniai pasiūlymai, parengti atliekant per informacinę sistemą „Infostatyba“ pateiktų pastabų techniniam projektui taisymą. Ši procedūra yra kartojama atsižvelgiant į ankstesnių viešų pristatymų metu gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Patikslintas šalinamų medžių skaičius – 180 vnt. (pirmajame variante buvo numatyta iškirsti 666 medžius), didesnė dalis kirstinų želdinių yra savaiminiai ir invaziniai medžiai ir krūmai. Archeologinių tyrimų metu rastos carinio įtvirtinimo liekanos ant Trijų kryžių kalno, todėl į šalį patraukta projektuojama aikštelė; projekte sumažintas gruntinių takų skaičius, numatytas Altanos kalno bokštelio tvarkymas. Projekte atsisakyta mažosios architektūros projektavimo (nes praeitame susirinkime buvo sukritikuoti sprendiniai); bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės dėl mažosios architektūros.

Susirinkimo metu išsakytos pastabos, klausimai ir siūlymai:

Patikslinti naudojamus kalnų pavadinimus (pvz. Kreivąjį kalną vadinti Krivių kalnu);
Išgryninti bendrąją parko ir želdynų tvarkymo koncepciją, tvarkant želdynus atsižvelgti į ekspertų pastabas; atlikti gamtinės įvairovės įvertinimą 2-ojoje (gamtinėje) zonoje;
Diskusijos metu nepainioti želdynų ir želdinių sąvokų;
Neatsižvelgta į praeitame susirinkime išsakytas pastabas dėl tiltų. Dvejota dėl tiltų poreikio ir jų poveikio;
Tiltai gali sutraukti tranzitinius srautus ir vizualiai sumažinti kalvų mastelį;
Klausiama, kiek medžių reikės pašalinti dėl tiltų statybos, kokie gali būti tiltų eksploatacijos  iššūkiai;
Tiltai padėtų apžvelgti raguvas iš viršaus; tai būtų gera apžvalgos priemonė (kaip ir medžių lajos takas Anykščiuose arba apžvalgos bokštai);
Klausiama, ar verta teikti svarbą carinių įtvirtinimų likučiams, kad dėl jų patraukti projektuojamą aikštelę;
Klausiama, ar projektuojant patalpas po esamomis tribūnomis nebus pažeistas archeologinis sluoksnis;
Traktuoti projektą ne kaip parko tvarkymą (nes tai ne parkas – dauguma želdinių savaiminiai), o visų pirma kaip valstybinės svarbos Vilniaus pilių komplekso tvarkymą ir istorinių vertybių išryškinimą;
Palikti kuo daugiau medžių, nes medžiai išlaiko šlaitus;
Kodėl naudojamos granitinės (slidžios), o ne betoninės dangos?
Ar bus numatyta daugiau priemonių šeimoms su vaikais?

Po nepavykusio ir sukėlusio visuomenės susipriešinimą pirmojo viešojo pristatymo liepos mėn., šis antras viešas projektinių sprendinių pristatymas buvo dalykiškas ir darnus. Išsakytos įvairios kritinės pastabos, siūlymai ir klausimai buvo racionalūs ir įdomūs, padėsiantys projekto užsakovams ir rengėjams atitinkamai tikslinti sprendinius.

P.S.  Susirinkimo metu buvo uždrausta filmuoti mobiliuoju telefonu, nes aptarimo organizatoriams pasiteiravus, kam bus rodoma ši tiesioginė transliacija ir kodėl apie tai neinformavo rengėjų bent prieš dieną, nes apie tai jie būtų mielai internete ir feisbuke paskelbę visiems potencialiems klausytojams, mergina, ketinusi filmuoti, nieko konkretaus neatsakė. Todėl rengėjai, atsižvelgdami į dalies susirinkusiųjų nepasitenkinimą bei informavę auditoriją apie tai, kad renginys filmuojamas ir ši informacija bus viešai prieinama, paprašė merginos nefilmuoti.

Renginio protokolas
http://www.vilniauspilys.lt/news/109/57/2019-m-spalio-10-d-Vilniaus-senamiescio-atnaujinimo-agenturoje-ivyko-viesas-susirinkimas/