VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Konsultacijos gidams

Įgyvendindama projektą „Pasaulio paveldo kelionės Europos Sąjungoje“ agentūra teikia konsultacijas ir mokymus Vilniaus gidams, kurių metu pristatoma ir interpretuojama UNESCO pasaulio paveldo – Vilniaus istorinio centro vertė ir jo apsauga, kultūros paveldo apsaugos tarptautiniai ir nacionaliniai principai ir tvarka, istorinės- kultūrinės sąsajos su kitais regiono ir  Europos pasaulio paveldo miestais ir jų istorinės bei šiuolaikinės tvarkybos patirtys.

Pirmasis pasitarimas su Vilniaus gidų asociacijos nariais agentūroje vyko 2018 11 21 d. 2018 11 27 d. agentūros direktorius skaitė pranešimą turizmo verslo atstovams seminare Ūkio ministerijoje.

2018 12 12 d. agentūroje vyko susitikimas su Vilniaus gidais, kuriame pristatėme Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes (įrašytas į Kultūros paveldo registrą), išskirtinę visuotinę vertę (pagal UNESCO aprašą) ir kultūros paveldo valdymą, po paskaitos vyko diskusija aktualiais gidams klausimais.

Gidai, norintys gauti VSAA paskaitą „Vilniaus senamiestis – UNESCO pasaulio paveldo vietovė: vertybės ir jų apsauga“ gali kreiptis el. paštu: j.raugaliene@vsaa.lt