VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

APIE MUS

Direktorius Gediminas Rutkauskas,
tel. (8 5) 262 9646, el. paštas g.rutkauskas@vsaa.lt

Vyr. architektė Jūratė Raugalienė,
tel. (8 5) 212 7723, el. paštas j.raugaliene@vsaa.lt

Ryšiai su visuomene Irena Sakalauskienė,
tel. (8 5) 212 2535, el. paštas i.sakalauskiene@vsaa.lt

Programų vadovas Kęstutis Masaitis,
tel. (8 5) 212 2535, el. paštas k.masaitis@vsaa.lt

Informacinio centro vadovė Kristina Vižinytė,
tel. (8 5) 212 1851, el. paštas
k.vizinyte@vsaa.lt

Stiklku 4

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros įstatai
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Finansinė ataskaita 2017 m
Veiklos ataskaita 2017 m
Finansinė ataskaita 2016 m
Veiklos ataskaita 2016 m.
Veiklos ataskaita 2015 m.
Veiklos ataskaitos (archyve)