VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Labdaros vakaras – paskaita

Puoselėjant atgimstančias istorines humanistines – socialines tradicijas gruodžio 11 d. agentūroje pirmą kartą surengėme labdaros vakarą, skirtą Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso ligoniams paremti. Hospisas įsikūręs XVII a. name Rasų g.4, anksčiau priklausiusiame Vizitiečių vienuolynui;  jame globojami sunkiai sergantys ir nepagydomi ligoniai, kuriais  rūpinasi Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija, kun. Mykolo Sopočkos įkurta Vilniuje 1941 m. Įkvėpimą vienuolėms teikia Vilniaus šventosios Faustinos Kovalskos patirti apsireiškimai.

Labdaros vakaras surengtas Agentūros Informacinio centro vadovės Kristinos Vižinytės iniciatyva. Džiaugiamės, kad  labdaros idėją palaikė visas būrys nuoširdžių moterų, įskaitant vakaro lektores Liudą Matonienę ir Natalją Cheifec. Labai ačiū visiems aukojusiems!

Gidė Liuda Matonienė pasakojo kaip Kalėdų šventes švenčia Vilniaus katalikai, liuteronai, stačiatikiai, sentikiai; kas sugalvojo advento vainiką, kaip pradėtos puošti pirmosios eglutės.

Natalja Cheifec pasakojo apie žydų tautos istoriją, skaičiuojančią 5779-uosius metus, apie įvairius papročius ir tradicijas bei parodė kaip uždegama Chanukos žvakė. Natalja paruošė siurprizą – netikėtai pasirodęs Choralinės sinagogos kantorius sugiedojo mums keletą tradicinių giesmių!