VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

LKT pateiktos paraiškos

Siekiant pritraukti papildomų lėšų projektų finansavimui, 2019 spalio mėnesį agentūra pateikė tris paraiškas Lietuvos kultūros tarybai (Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai „Kultūros paveldas“):

„Vadovas paveldo statinių tvarkybai“
Projekto tikslas – patarti pastatų savininkams ir naudotojams, Senamiesčio gyventojams kaip taisyklingai tvarkyti istorinius pastatus, pateikti atitinkamus apibendrinimus ir rekomendacijas. Planuojama parengti šviečiamąją rekomendacinę internetinio puslapio skiltį, kurioje būtų pateikti teigiami ir neigiami pastatų tvarkybos pavyzdžiai, paaiškinimai apie dažniausiai daromas klaidas, galiojančių teisės aktų (susijusių su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga) taikymas ir konkrečių tvarkybos darbų komentarai, bei atitinkama vizualinė informacija. Virtualiame vadove pateikta medžiaga nuolat bus papildoma ir tobulinama, atsižvelgiant į naujausius būdus bei priemones, geriausiam rezultatui pasiekti.

Animacinis pažintinis filmukas vaikams „Gedimino laiškai“
Filmuko tikslas: paskatinti vaikus daugiau domėtis istorija ir paveldu, suvokti UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių vietovių svarbos ir išsaugojimo būtinybę. Siekiame prisidėti prie jaunosios kartos supratimo, koks išskirtinis, savo istorija, kultūra bei architektūra turtingas ir vertingas yra Vilnius. Planuojama sukurti filmuką, supažindinantį vaikus ne tik su Vilniaus miesto kūrimosi istorija, bet ir su gotikine architektūra, viduramžišku miestiečių gyvenimu. Animacinio filmuko tikslinė auditorija numatyta 6-12 metų vaikai, nes tai bene smalsiausias žmogaus amžiaus tarpsnis, imlus pažinimui, vertybinio pamato bei pasaulėžiūros formavimuisi. Kuriant filmuką planuojama konsultuotis su Vilniaus universiteto istorikais, geriausių istorinio pobūdžio knygų vaikams dailininkais bei ilgametę patirtį turinčiais kokybiškos animacijos kūrėjais.

Leidinys „Istorinio miesto centro apsauga ir tvarkyba“
Leidinio tikslas – populiaria kalba, gerais apibendrinimais ir palyginimais pateikti  informaciją kultūros paveldo vertybių apsauga miestuose besidominčiai, besirūpinančiai visuomenės daliai.
Leidinio turinys apimtų pagrindines UNESCO, ICOMOS ir ET dokumentų nuostatas, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo, restauravimo ir tvarkybos principus, urbanistinio paveldo apsaugos, tvarkybos ir vystymo principus, lyginamąją informaciją apie istorinių miestų apsaugą, tvarkybą ir vystymą, informaciją apie paveldo tyrimų, projektavimo, projektų vertinimo, aptarimų, derinimų ir įgyvendinimo tvarką Vilniuje.
Tikslinė auditorija: sostinės ir kitų Lietuvos miestų gyventojai bei investuotojai, besidomintieji kultūros paveldo vertybių apsauga miestuose. Kadangi Vilniaus senamiestis yra UNESCO Pasaulio paveldo vietovė, o sostinėje ir šalyje apsigyvena vis daugiau imigrantų, leidinys numatomas išleisti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų.