VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Misionierių sodo atnaujinimas

2019 m. sausio 28 d. agentūroje vyko viešas Misionierių sodų sutvarkymo techninio projekto viešas svarstymas. UAB „Terra firma LT“ želdynų projektų vadovė Ramunė Sanderson išsakė pagrindines vietovės želdinių problemas, pristatė želdinių sutvarkymo sprendinius su schemomis. SĮ „Vilniaus planas“ architektė Rūta Astasevičiūtė pristatė istorinę ir dabartinės situacijos analizę, pagrindinį teritorijos sutvarkymo planą, tvarkybos darbų sprendimus. Planuojama atkurti sodų sistemą, istorinį reljefą su autentišku kraštovaizdžiu, atnaujinti infrastruktūrą: apšvietimą, aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, mažosios architektūros elementus. Planuojama papildomai įrengti bei sutvarkyti esamas automobilių aikšteles, o Maironio g. abiejose pusėse numatomos automobilių stovėjimo vietos (gatvės važiuojamoji dalis susiaurės). UAB „Terra firma LT“ dendrologas Kęstutis Aukselis išsamiai papasakojo apie teritorijoje esančių želdinių būklę ir pateikė jų tvarkymo sprendimus. Techninio projekto parengimas vyks iki 2019-06 mėn. Rangovo parinkimas 2 mėn. Rangos darbai vyks apie 1 metus. Finansavimas ES iki 2020-01-31. Projekte numatyti želdinių tvarkymo sprendimai turi būti įgyvendinti per 30 metų, o teritoriją prižiūrės VĮ „Vilniaus miesto parkai“.

Projekto pristatymas (skaidrės)

Svarstymo dalyviai siūlė atlikti išsamesnius tyrimus, kaip buvo naudojama teritorija, atlikti sodo kaip gamtinio objekto tyrimus, vengti naujų statinių parke, palikti kiek įmanoma daugiau natūralių elementų: neliestų sąžalynų, natūralių pievų, ir pan., vengti naujų automobilių parkavimo vietų Misionierių sodų teritorijoje, mažinti ar iškelti stovėjimų vietų skaičių Maironio g., parkavimą numatyti aplinkinėse teritorijose. Dalyviai siūlė surengti dar vieną viešą svarstymą su visuomene.

Pagrindiniai svarstyme kelti klausimai ir siūlymai:
Transporto organizavimui –  per didelis parkavimo vietų skaičius palei Maironio g., mažinti vietų skaičių, siekiant apjungti abi sodo puses, jas daryti iš šaligatvių dangos, organizuoti/įrengti pėsčiųjų salelės viduryje gatvės, perėjų vietose, taip keičiant gatvės ašį ir lėtinant eismą, O.Šimaitės g. jungti su Maironio g. ir Aukštaičių g. per vieno lygio pėsčiųjų taką, t.y. šaligatvis kertą gatve, o ne gatvė šaligatvį;

Paveldosaugai – išryškinti istorinių sodų ribas, atlikti istorinę analizę, atlikti sociologinę apklausą, kraštovaizdžio projektą peržiūrėti pagal istorinę medžiagą, patikslinti daržų vietas pagal istorinė medžiagą. Ūkio kiemą perkelti į Tymo turgaus teritoriją siekiant išsaugoti vertingų medžių;

Želdiniams, kraštovaizdžiui – kada bus šalinami medžiai, kiek tiksliai, ar visi su projekto/ES lėšų įsisavinimo pabaiga, ar naujai pasodinti medžiai išgyvens 5-12 metų dėl klimato kaitos, daugelis akcentavo nuoseklų, aiškiai pagrįstą želdinių šalinimą/retinimą per ilgesnį laiką, ne vienu metu.

Peržiūrėjus ir priėmus sprendimus dėl pasiūlymų, bus nuspręsta, ar verta kartoti susirinkimą.