VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Naujas leidinys „Lietuva. UNESCO pasaulio paveldas“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas drauge su  Valstybinio turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos parengė pirmąjį turistinį leidinį „Lietuva. UNESCO pasaulio paveldas“,  pristatantį 10 Lietuvos paveldo vertybių, įrašytų į tarptautinius UNESCO sąrašus. Siekiant platesnės UNESCO pasaulio paveldo vertybių sklaidos Lietuvoje bei užsienyje leidinys išleistas lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų, švedų, japonų, norvegų, lenkų kalbomis 43 tūkst. egzempliorių tiražu ir yra platinamas Lietuvos turizmo informacijos centruose. Leidinio elektroninė versija prieinama Valstybinio turizmo departamento internetinėje svetainėje http://www.lithuania.travel/en/publications/17321

Skaitykite, domėkitės, pažinkite!