VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Paraiškos Lietuvos kultūros tarybai

Agentūra, siekdama gauti papildomą finansavimą aktualių projektų įgyvendinimui, pateikė paraiškas Lietuvos kultūros tarybai 2017 metais.

Projekto „Istorinės Lietuvos sostinės“ tikslas – parengti integruotą informaciją, pristatančią ir aktualizuojančią keturių Lietuvos sostinių: Kernavės, Trakų, Kauno ir Vilniaus istoriją, kultūros paveldo vertybes, jų šiuolaikinę tvarkybą ir ateities plėtros perspektyvas. Vilnius ir Kernavė yra UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, o Kaunas rengia nominaciją (Kauno tarpukario modernizmo architektūra) šiam statusui gauti. Tai nedvejotinai unikalu pasaulio miestų kultūros bei regioninio ir nacionalinio turizmo perspektyvų atžvilgiu. Projektas skiriamas Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. Numatoma išleisti trikalbį (lietuvių, rusų ir anglų k.) leidinį „Istorinės Lietuvos sostinės“, skirtą Lietuvą lankantiems turistams ir svečiams. Leidinio tekstų pagrindu bus parengta edukacinė priemonė mokykloms (vyresniųjų klasių moksleiviams), skatinanti jaunimo istorinį-kultūrinį ir pilietinį ugdymą. 2014 m. agentūra bendradarbiaudama su valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija bei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija įgyvendino LKT remtą projektą Edukacinė programa moksleiviams „Istorinės Lietuvos sostinės.

Antrasis projektas skirtas vieningai Vilniaus senamiesčio duomenų sistemai kurti. Planuojama surengti du darbinius seminarus, o jų metu pateiktų siūlymų pagrindu parengti duomenų pateikimo sistemą, skirtą atlikti stebėseną 2013 m. naujai patvirtintų Senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, vertingųjų savybių pagrindu. Agentūra, vadovaudamasi LR Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklėmis“, kompleksinę Vilniaus senamiesčio stebėseną vykdo nuo 2010 metų.

Projektą „Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė“ agentūra rengė drauge su Vilniaus dailiųjų amatų asociacija. Projekto finansavimas įgalintų 2017 m. suorganizuoti Rotušės aikštėje Vilniui nuo seno labai svarbią tradicinę  miesto amatininkų šventę – Baltramiejaus mugę, reikšmingai stiprinančią Vilniaus istorinio miesto centro – UNESCO  Pasaulio paveldo vietovės kultūrinį turinį ir svarbą. Numatyta išleisti dvikalbius informacinius lankstinukus apie tradicinius Vilniaus amatus bei jų mokymus bei išleisti lipduką, kuriame būtų pažymėtos Vilniaus Senamiestyje veikiančių tradicinių amatų galerijos – dirbtuvės.