VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Paraiškos projektams 2017

Siekiant pritraukti papildomą finansavimą, 2017 m. kovo mėnesį Agentūra pateikė 3 paraiškas projektinei veiklai.

Paraiška projektui „Europos paveldo dienų renginiai: Vilniaus kultūrinis kraštovaizdis – kalvų ir bokštų siluetai“ pateikta Kultūros paveldo departamentui, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui. Projekto tikslas yra edukacinis – šviečiamasis: suteikti žinių apie Vilniaus kultūrinio kraštovaizdžio vertę, apsaugą ir tvarkybą senjorams ir žmonėms su fizine negalia, o taip pat sudaryti galimybę šiems žmonėms dalyvauti teminėse ekskursijose.

Lietuvos kultūros tarybai pateiktos paraiškos dviems projektams. Projekto „Baltijos Pasaulio paveldo miestų kelias: trijų sostinių paveldo vertė, visuomenės ugdymas ir informavimas“ metu planuojama  surinkti informaciją apie Talino, Rygos ir Vilniaus kultūros paveldo vertę, ir juose vykstantį paveldosauginį visuomenės ugdymą, informavimą ir įtraukimą. Projekto tikslinės grupės yra trijų Baltijos šalių visuomenė ir ypač jaunuomenė (vidutinio ir vyresniojo amžiaus moksleiviai), kuriuos siekiama labiau sudominti UNESCO pasaulio paveldu.

Projekto „Virtuali paskaita: Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir aš“ tikslas yra sukurti interaktyvią paskaitą bei ją pristatantį filmuką, skirtą visos Lietuvos moksleiviams. Sukurta virtuali paskaita bus siunčiama į visus Lietuvos savivaldybių Švietimo skyrius bei talpinama internete.