VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Pasitarimas dėl stebėsenos 2017

Agentūra inicijavo ir 2017-03-02 d. surengė tarpžinybinį pasitarimą siekdama gerinti Senamiesčio, UNESCO pasaulio paveldo vietovės, būklės stebėsenos kokybę, derinant tarptautiniu ir vietos mastu vietovei apibrėžtas vertingąsias savybes.

Pasitarime dalyvavo Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotojas A. Skaistys ir departamento specialistai, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato, Kultūros paveldo centro, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus, Agentūros atstovai. Pasitarimo metu pasiūlyta, kad būtina keisti stebėsenos modelį ir parengti atitinkamą metodiką, kuri apjungtų Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės apraše (2012 m.) įvardintas savybes ir Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes (2013 m.). Visi pasitarimo dalyviai pritarė nuomonei, kad siekiant naujos stebėsenos kokybės, būtina sukurti vieningą ir viešai prieinamą stebėsenos duomenų bazę, kurioje būtų ne tik stebėsenos vykdymo medžiaga, bet ir archyvinė, architektūrinių bei archeologinių tyrimų medžiaga.