VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Paskaita Europos humanitariniame universitete

2019 m. gegužės 29 d. Europos humanitarinio universiteto Senato salėje Agentūros vadovas G. Rutkauskas skaitė paskaitą „Žydų kultūros paveldas, kaip galimybė vystymuisi“. Ši paskaita buvo viena iš 6-ių moksliniame-praktiniame seminare, vykusiame pagal projektą „Koncepcijų paieška buvusių sinagogų Baltarusijoje tvarkybai ir pritaikymui bendruomenių poreikiams“.

G. Rutkauskas savo pranešime pristatė Didžiosios sinagogos vietos memorializavimo galimybes, plačiai diskutuotas su vietos ir tarptautine bendruomene, tam pateikdamas daugialypę Senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo vietovės atgaivinimo-tvarkybos praktiką, vis labiau susisiejančią su augančiu bendruomenių sąmoningumu ir aktyvumu. Seminaro dalyviai, atstovaujantys įvairias Baltarusijos kultūros vadybos institucijas, uždavė eilę klausimų apie bendruomenių dalyvavimą ir jų skatinimą Senamiesčio pastatų apsaugos ir tvarkybos procesuose. Pranešėjas taip pat minėjo ES „ROCK“ projektą, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybė ir Agentūra bando analizuoti visuomenės emocines reakcijas į unikalią istorinę aplinką ir jos kaitą.