VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Pateiktos 3 paraiškos Lietuvos kultūros tarybai

2016 m. kovo 14 d. agentūra pateikė tris projektines paraiškas Lietuvos kultūros tarybai.

Projekto „Namas prasideda nuo durų“ tikslas yra informuoti suinteresuotą visuomenės dalį (kultūros paveldo pastatų savininkus, naudotojus, pastatus administruojančių įmonių, bendrijų ir bendruomenių atstovus) apie saugomų istorinių pastatų durų vertę, jų išsaugojimo, tvarkymo ir restauravimo galimybes. Numatoma surengti 2 teminius seminarus, išleisti konsultacinio-informacinio pobūdžio lankstinuką, sukauptą medžiagą patalpinti Agentūros internetiniame puslapyje. Šie darbai kokybiškai papildytų Agentūroje rengiamas konsultacijas apie istorinių pastatų eksploataciją ir tinkamą tvarkybą bei Agentūros vykdomą Senamiesčio atvirųjų erdvių bei statinių išorės istorinės įrangos stebėseną.

Projekto „Piliečių įtraukimas ir jų įgūdžių ugdymas, siekiant apsaugoti Vilniaus senamiestį“ tikslas yra skatinti  aktyvius Senamiesčio bendruomenės narius jungtis prie Vilniaus Senamiesčio savanorių ugniagesių formuotės. Tikslinė grupė bus apmokoma apsaugoti Senamiesčio istorinius pastatus ir juose esančias kultūros paveldo vertybes nelaimių atvejais. Numatoma surengti 3 seminarus-diskusijas, dvejas pratybas kultūros paveldo objektuose, išleisti informacinį lankstinuką dėl elgsenos ir veiksmų gaisrų ar kitų nelaimių atveju, sukauptą medžiagą paviešinti internete. Projektas parengtas drauge su VšĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“. Šis projektas pratęs ES projekto „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“ metu pradėtus darbus.

Projekto „Istorinių amatų reikšmė UNESCO pasaulio paveldo vietovei – istoriniam Vilniaus senamiesčiui“ tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į tradicinių amatų išsaugojimą Vilniaus istoriniame centre bei suteikti informaciją apie Senamiesčio UNESCO statusą, turinį ir reikšmę. Numatoma surengti seminarą, parengti ir pagaminti 16 apšviečiamų informacinių stendų lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis bei išleisti lankstinuką „Tradicinių amatų dirbtuvės Vilniuje“ irgi 4-iomis kalbomis. Projekto įgyvendinimas papildytų Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos veiklą, prisidėtų prie Vilniaus kaip Pasaulio paveldo vietovės ir jos tradicinių amatų propagavimo. Projektas parengtas drauge su Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.