VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Atnaujinta paramos kultūros paveldo tvarkybai skyrimo tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio pastatų savininkai ir naudotojai
, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir gauti paramą, dėl išsamios informacijos kviečiame kreiptis į Agentūrą.
2017 PARAMOS APRASAS
SPRENDIMAS

2017 Prašymo forma

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.
Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos dalis „Bendruomenės ugdymas”, kurios tikslas tvarkyti: restauruoti ir atnaujinti Senamiesčio pastatų išorę, jos dalis ir pastatų aplinką, kooperuojant savivaldybės ir privačias lėšas, įgyvedinama nuo 2000 metų. 2008 metais, atėjus finansinei krizei, programos įgyvendinimas buvo įšaldytas.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. (8 5) 212 2535 (Kęstutis Masaitis), el.p. k.masaitis@vsaa.lt