VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Planuojama atnaujinti atgaivinimo programą

Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos dalis „Bendruomenės ugdymas”, kurios tikslas tvarkyti: restauruoti ir atnaujinti Senamiesčio pastatų išorę, jos dalis ir pastatų aplinką, kooperuojant savivaldybės ir privačias lėšas, buvo įgyvedinama nuo 2000 metų. 2008 metais, atėjus finansinei krizei, programos įgyvendinimas buvo įšaldytas.

Vilniaus miesto Taryba pradėjo svarstyti nutarimą, kuriuo numatyta atnaujinti šią programą ir skirti paramą pastatų išorės ir jų aplinkos tvarkybai (http://www.vilnius.lt/index.php?659460801). Paramos dydis būtų iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų. Tarybos sprendimą priėmus, jis bus paviešintas Savivaldybės ir Agentūros internetinėse svetainėse.

Senamiesčio pastatų savininkai ir naudotojai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir gauti paramą, išsamios informacijos kviečiame kreiptis į Agentūrą.
Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. (8 5) 212 2535 (Kęstutis Masaitis), el.p. k.masaitis@vsaa.lt