VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

PPMO regioninis vebinaras

Š.m. rugsėjo 28-29 d. Varšuvos senamiesčio 40-mečio UNESCO Pasaulio paveldo sąraše proga, PPMO Centrinės ir Rytų Europos regiono sekretoriatas surengė vebinarą ir mokymus: https://www.ovpm.org/2020/10/01/webinar-and-regional-meeting-in-warsaw/

Sveikinimus ir ilgalaikius pasiekimus pristatė regioninio sekretoriato vadovas M. Krasucki, Krokuvos mero patarėjas kultūrai R. Piaskowski, PPMO centrinio sekretoriato vadovė  L. Minaidis ir naujai išrinktas PPMO Generalinis sekretorius M. De Thyse. Mokymai pagal temas „Skaitmenizacija ir virtualus prieinamumas“ ir „Klimato kaita ir istorinių miestų apsauga“ truko du pusdienius. Pirmojo pusdienio mokymus moderavo ir įžanginę paskaitą skaitė Agentūros vadovas G. Rutkauskas. Dalyviai pasikeitė informacija apie miestų turimas bei rengiamas duomenų bazes, jų poreikį ir naudą vartotojams. Diskutuota duomenų turinio, jų praktinio taikymo ir interaktyvaus santykio su vartotojais klausimais.

Antrojo pusdienio mokymus vedė Varšuvos Klimato kaitos skyriaus vadovas M. Grądzki. Dalyviai dalinosi informacija apie baigiamus rengti ir veikiančius Senamiesčių/ UNESCO vietovių Valdymo planus, juose numatytą prevenciją ir konkrečias priemones klimato kaitos atžvilgiu. Dominavo pastatų energetinio tvarumo, žalumos kiekio didinimo ir ,,žaliųjų“ technologijų reikalai. „Nuotolinio keitimosi patirtimi mokantis ir diskutuojant aktualumas, nauda ir sėkmė byloja, kad tai būtina tęsti“ – apibendrinant renginį sakė M. Krasucki.