VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

PPMO virtuali konferencija

2020 m. rugsėjo 24 d. įvyko UNESCO Pasaulio paveldo miestų  organizacijos (PPMO) Šiaurės Vakarų Europos ir Amerikos Regioninio sekretoriato rengta virtuali konferencija webinaras „Istorinių miestų gyvybingumas“. Pagrindinį pranešimą  skaitė Upsalos universiteto profesorius Christer Gustafsson, akcentavęs kaip viešų erdvių ir aplinkos kokybė sąlygoja žmonių elgesį, gali įkvėpti, ugdyti arba nuteikti neigiamai. Miestų išradingumo, gebėjimo prisitaikyti prie kaitos pavojų ir pažangos galių išteklius jis susiejo su vietos socialine darna, bendruomenių solidarumu ir kūrybingu jaunuomenės veiklumu. Apibendrindamas profesorius teigė, kad PPMO nariai dėl savo paveldo išteklių gausos galėtų tapti tarptautiniais inovacijų ir kultūrinio turizmo miestais.

PPMO regioninės grupės vadovas Matthias Ripp pateikė 2019 m. ir 2020 m. pusmečio veiklos ataskaitą, įvardindamas pagrindinius atliktus darbus ir veiklos prioritetus ateičiai: 20-35 m. amžiaus jaunuomenės įtraukimas ir savanorystės skatinimas paveldosaugoje. Jis pranešė apie kitą PPMO regioninę konferenciją, vyksiančią 2021 m. vasario mėn. Liuksemburge.