VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Pristatytas buvusios Vilniaus Didžiosios sinagogos memorialo projektas

2016 09 22 d. agentūroje įvyko susitikimas su Izraelio architekte Tsila Zak, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus žydų bendruomenės, VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“, Tel Avivo televizijos bei Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros atstovai.

Architektė  1989 m. laimėjo tarptautinį konkursą Vilniaus Didžiosios sinagogos atkūrimo projektui sukurti.  Nuo to laiko ji ne kartą buvo atvykusi į Vilnių su projektu, kurį, tariantis su sostinės vadovybe ir architektais,  nuolat tobulino. Yra parengti trys skirtingi pagal apimtį projekto variantai. Pagal minimalųjį variantą siūloma atkurti buvusį žydų viešosios M. Strašūno bibliotekos tūrį, o už jo atkurti tik pagrindinį Didžiosios sinagogos fasadą. Likusi sinagogos dalis būtų tik simboliškai pažymėta architektūrinėmis priemonėmis ir naudojama kaip viešoji miesto erdvė. Tęsiant Žydų tyrimo instituto tradiciją, prasidėjusią Vilniuje, o šiandien veikiančią Niujorke, atkurtame bibliotekos pastate galėtų įsikurti bendras mokslinių tyrimų institutas bei žydų literatūros ir muzikos biblioteka. Memorialas taptų žydų kultūros centru Vilniuje – atvira įvairių kultūrinių renginių erdve, poilsio zona senamiesčio centre. Architektei labai patiko Agentūros vadovo G. Rutkausko siūlymas, kol bus parengtas galutinis memorialo techninis projektas bei sukaupti pinigai jo įgyvendinimui, buvusios M. Strašūno bibliotekos vietoje įkurdinti mobilų, laikiną memorialo informacinį-tyrimų centrą. Šiame centre būtų virtualiai pateikiama informacija apie sinagogos istoriją, tyrimus ir projektą.  Pasiremdama Berlyno ir Varšuvos patirtimis ir pripažindama, kad pagrindinio projekto įgyvendinimas gali užtrukti, ji pritarė, kad informacinio-tyrimų centro veikla galėtų būti labai naudinga.

Vilniaus mero patarėja Dalia Bardauskienė sakė, kad tą pačią dieną vykusio susitikimo pas merą metu buvo sakyta, jog projektui reikia vieningo pritarimo. Koreguotas projektas dar nebuvo reikiamai išsamiai pristatytas ir aptartas su žydų bendruomenėmis. Agentūros vadovas sakė, kad kol nėra galutinio Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenės susitarimo dėl projekto: jo turinio, formos ir įgyvendinimo, o plačioji visuomenė apie jį žino mažai, informacinio-tyrimų centro įkūrimas galėtų būti veiksminga pradine projekto įgyvendinimo priemone.

Reikšdami padėką Tsilai Zak, susirinkusieji sutarė, kad reikia tęsti diskusijas dėl galutinio projekto, pasiekiant visų suinteresuotųjų pusių sutarimą.