VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Projektas „Gaisrinės saugos stiprinimas kultūros paveldo pastatuose, kuriuose saugomos kilnojamosios kultūros paveldo vertybės“

Projektas įgyvendintas 2015 metų II-ąjį pusmetį. Projekto tikslas buvo paskleisti ES INTERREG IVC programos projekto „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“ (HERITPROT) metu įgytą gaisrų prevencijos Europos istoriniuose miestuose ir kultūros paveldo objektuose patirtį kitose Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse ir sustiprinti Vilniaus senamiestyje – UNESCO pasaulio paveldo vietovėje esančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių gaisrinę saugą.

Projekto įgyvendinimo metu surengtas mokymo seminarų ciklas (4 seminarai): Klaipėdoje 2015 08 27 d.,  Kaune 2015 10 01 d., Vilniuje (2 seminarai) 2015 09 08 d. ir 2015 10 22 d. Seminarų metu perskaityti pranešimai: Gaisrinės rizikos įvertinimas ir prevencija, Gaisrų prevencijos Vilniaus senamiestyje užtikrinimo ypatumai, Gaisrų pasekmės paveldo objektuose, Rekomendacijos dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, gaisrinės saugos stiprinimo. Seminaruose viso dalyvavo 150 klausytojų: kultūros paveldo objektų valdytojų, paveldosaugininkų, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų.

Parengta nuotolinio mokymo programa internetui “Kaip apsaugoti kultūros paveldo vertybes gaisro atveju”. Mokymo programa susideda iš 6-ių dalių: Lietuvos kultūros paveldas, Gaisrų prevencijos teisinis reglamentavimas, Gaisrų statistikos analizė ir prevencijos priemonių planavimas, Gaisrai Lietuvos kultūros paveldo objektuose, Vilniaus senamiestyje kilusių gaisrų gesinimas, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga gaisro metu.

Parengti Vilniaus senamiestyje esančių svarbiausių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašai (45 informacinės lentelės) Vilniaus senamiesčio išskirtinėms kultūros paveldo vertybėms. Informacija (aprašai) perduoti Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, siūlant naudoti informaciją papildant turimus kultūros paveldo objektų Incidentų likvidavimo planus.