VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Projektas „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“

Baigtas įgyvendinti projektas „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“. Jo dėka galėjome prasmingai įsigilinti į kaimyninių Baltijos sostinių istoriją ir paveldą, palyginti bei pasimokyti iš projekto partnerių: Rygos savivaldybės Miesto plėtros departamento ir Talino savivaldybės Paveldotvarkos skyriaus. Surengti seminarai Rygoje, Taline ir Vilniuje, jų metu aptartos šios temos: gyventojų dalyvavimas paveldosaugoje; naujoji statyba Senamiesčiuose ir jų apsaugos zonose bei jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas.

2020-07-09 d. Rygos Rotušėje atidaryta agentūros paroda „Vilniaus senamiesčio apsauga ir tvarkyba 1994 – 2019“. Seminaro Taline metu pristatyti svarbūs pasiekimai, atrandant ir eksponuojant viduramžių, renesansinių ir barokinių namų interjerų detales. Baigiamasis projekto seminaras vyko Vilniuje. Jo metu pristatyta Agentūros vykdoma Bendruomenės ugdymo programa, teminių pasivaikščiojimų metu aplankyta restauruojama Pranciškonų bažnyčia, atnaujinta ir naujoms funkcijoms pritaikyta buvusi Bokšto g. ligoninė, restauruoti ir atnaujinti Vainių rūmai – Senatorių pasažas.

Projekto ilgalaikis rezultatas –  pradėta kurti atvira duomenų ir bendradarbiavimo platforma, atspindinti trijų sostinių: Rygos, Talino ir Vilniaus – UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos palyginamąją būklę: www.whbaltic.eu

Projektas, remtas Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programos Nordic Culture Point, vyko 2020 05 18 – 2021 10 15 d. Projektas dedikuotas Vilniaus Senamiesčio įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-mečiui. Ryga ir Talinas analogišką jubiliejų švęs 2022 m. Šį daugialypiai visiems projekto dalyviams naudingą bendradarbiavimą sutelkiant jėgas ir išteklius 2022 m. tikimės pratęsti.