VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Projektų vieši aptarimai 2019

2019 m. kovo – gruodžio mėn. Agentūroje įvyko 56-erių Senamiestyje projektuojamų pastatų ir viešųjų erdvių projektinių pasiūlymų vieši aptarimai. Beveik pusė (26) viešam aptarimui pateiktų projektų buvo patalpų paskirties keitimas, nesudominęs nė vieno žmogaus.

Daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukė ne projektuojami pavieniai objektai, o viešosios erdvės (Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas – Kalnų parko teritorija, Šv. Stepono skveras ir gatvė, skveras priešais Šv. Onos bažnyčią) ir pastatų grupės (Sodų 14, LMTA studijų miestelis Olandų 21A, Bokšto 21A, K. Sierakausko 25, Aukštaičių 2, Žygimantų 3, Baltasis skg. 8). Atsižvelgiant į vietos svarbą, skvero priešais Šv. Onos bažnyčią projektinių pasiūlymų aptarimai vyko net tris kartus: 2 kartus 2018 m. ir 2019-05-28 d. Šiuose pristatymuose buvo viešai aptariamos vietos tvarkybos galimybės ir idėjos, teikiami pasiūlymai ir pastabos. Pagrindiniai keliami klausimai buvo eismo saugumo, automobilių parkavimo, medžių ir želdynų, aplinkos gerbūvio elementų ir lauko kavinių įrengimo. Dauguma dalyvavusių pasisakė už esamų medžių, o gyventojai – už parkavimo vietų išsaugojimą; bet kiti siūlė ženkliai mažinti parkavimo vietas, numatyti aplinkos gerbūvio elementus: gertuvę ar fontaną, suoliukus ar terasas sėdėjimui, informacinių ženklų apie buvusius istorinius statinius ir istorinius vietos vaizdus įrengimą.

Vienas įdomiausių objektų  buvo 2019-07-02 d. pristatytas daugiabučių gyvenamųjų namų Bokšto g. 21A projektinis pasiūlymas (architektas L. Rekevičius, UAB AKETURI ARCHITEKTAI). Projektas sulaukė daug pastabų ir pasiūlymų (7 pasiūlymai pateikti raštu). Restauratorių sąjungos, Visuomeninės planavimo komisijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Savivaldybės ir Senamiesčio atnaujinimo agentūros atstovai aptarė iškilusias dvejones dėl urbanistinės morfologijos ir vertingųjų sąvybių apsaugos, aplinkinių sklypų savininkai kėlė klausimus dėl atstumų iki jų sklypų, dėl bloginamos insoliacijos ir užstojamų vaizdų pro langus. Šio drąsaus, o todėl prieštaringo projekto architektūrinė išraiška įtaigiai šiuolaikiška, siekianti tapti architektūros intarpo Senamiestyje pavyzdžiu.

Pristatyti tikrai įdomių pavienių naujų pastatų senamiestyje projektiniai pasiūlymai: Krivių 13A, Stuokos-Gucevičiaus 5, Tilto 9, deja, nesulaukė didesnio visuomenės, gyventojų ar specialistų dėmesio. Pastatų Raugyklos 9, Krivulės 3 projektinių pasiūlymų pristatyme apsilankė tik keli gretimų sklypų savininkai ir gyventojai, kėlę jiems aktualius klausimus dėl būsimo pastato įtakos jų gyvenimo kokybei – naujo pastato artumas nuo esamų gyv. namų, vaizdo pro langus apribojimas, automobilių parkavimas esamoje teritorijoje.

Viešų svarstymų pasėkoje pradėta nauja praktika, kai su visuomene aptarinėjamos būsimų viešųjų erdvių tvarkybos projektų rengimo užduotys, jų turinys. Tokio pobūdžio diskusijos kilo dėl  Vokiečių g., Šv. Stepono g. skvero. Atsižvelgiant į tai Agentūra numato tokiais atvejais iki viešo susirinkimo skirti daugiau laiko išankstinėms vietos gyventojų ir verslininkų apklausom, gautų siūlymų aptarimui Plėtros departamente ir viešam apibendrinimui.

Apibendrinant šį  pirmąjį devynių mėnesių viešųjų aptarimų laikotarpį, akcentuotina, kad tik 10 projektų sulaukė platesnio visuomenės dėmesio ir buvo aktyviai, racionaliai aptarinėjami. Agentūros nuomone padėtis keisis – visuomenės dėmesys tokiam išankstiniam projektų svarstymui didės. Savo ruožtu Agentūra stiprins informavimo būdus ir intensyvumą, skatindama visuomenės domėjimąsi ir atsakingą įsitraukimą į tokius svarstymus.