VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Regioninio projekto seminaras

2021 09 23-24 d. Vilniuje Agentūra surengė baigiamąjį regioninio projekto „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“ seminarą. Tikslinės seminaro temos: ,,Istorinių pastatų savininkų įtraukimo bei finansinės paramos procesai” ir ,,Šiuolaikinė architektūra UNESCO pasaulio paveldo vietovėse” atskleidė augantį Senamiesčių gyventojų poreikį kuo daugiau žinoti apie turimo turto paveldinę reikšmę ir tinkamą jo vertingųjų savybių tvarkybą. Talinui pristačius ilgalaikę savivaldybės programą „Šventovių renesansas“, kurios dėka sutvarkyta dauguma Senamiesčio bažnyčių, rygiečiai informavo apie analogiškos programos pradžią jų Senamiestyje. Diskusijos iškėlė autentiškų paveldo objektų atskleidimo ir išsaugojimo prioritetiškumą.

Rygiečiai nuosekliai pristatė nevienareikšmiai visuomenės vertinamą šiuolaikinę architektūrą, Senamiestyje užimančią vis daugiau vietos užpildant karo ir pokario paliktas dykras, akcentavo būsimus geležinkelio stoties bei Via Baltika mazgo vystymo poveikius Senamiesčiui ir viso miesto infrastruktūrai. Taliniečiai kalbėjo apie Rotermani kvartalo konversiją bei gynybinės bastionų sistemos rekonstrukciją ir galimą Filharmonijos statybą Skone bastione. Žinoma vilnietė ,‚DO Architekts” architektė A. Baldišiūtė pristatė Misionierių naujų pastatų ansamblio konkurso ir statybos raidą, su ja susijusius viešai eskaluotus konfliktus. Agentūros vadovas pristatė 2013 m. ir 2017 m. UNESCO patariamųjų misijų, skirtų Paupio teritorijos konversijos ir naujo Misionierių pastatų komplekso statybos klausimams, išvadas. Jų pagrindu ir vyko diskusijos antrąja seminaro tema. Seminaro svečiai lankė restauruojamą Pranciškonų ansamblį Mikalojaus ir Trakų g., Valdovų rūmų urbanistinės archeologijos ekspoziciją, o kitą dieną rekonstruotą ir naujai pritaikytą buvusios ligoninės pastatų kompleksą  Bokšto g. bei naujai vystomą Paupio teritoriją. Drauge su svečiais seminare dalyvavo savivaldybės, KPD  ir VSAA specialistai, keletas architektų, VU studentė.

Projekto metu pradėta rengti bendra trijų sostinių informacinė platforma, skirta tiek žingeidiems piliečiams, tiek specialistams, jungtiniam/ lyginamajam UNESCO Pasaulio paveldo puoselėjimui ir propagavimui  bei pateiksianti  kultūros turistams aktualią informaciją, unikalius pažintinius maršrutus.

2019 m. Vilnius šventė 25-čio UNESCO pasaulio paveldo sąraše jubiliejų, o Ryga su Talinu jį švęs ateinančiais 2022 metais. Projektą remia Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa Nordic Culture Point. Projektas vykdomas 2020 05 18 – 2021 10 15 d.

Culture_ENG_SMALL