VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Rygos senamiesčio apsauga

Gruodžio 13 d. Agentūros direktorius drauge su Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Architektų sąjungos vadovais lankėsi Rygoje, kur susitiko su už Rygos senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, apsaugą ir tvarkybą atsakingų institucijų vadovybe. Vizito tikslas – gyvai susipažinti su Rygos senamiesčio viešosios vadybos praktika.

Susitikime su Latvijos valstybinės kultūros paveldo inspekcijos ir šios įstaigos padalinio Rygai vadovais, šeimininkai pristatė pagrindines viešosios vadybos pažangą užtikrinusias priemones: 2002 m. sukurtą ilgalaikę Senamiesčio Viziją 2020, 2003 m. sostinės istorinio centro apsaugos įstatymą ir pagal jį pradėjusią veiklą Rygos Senamiesčio apsaugos ir vystymo tarybą, bei 2006 m. sostinės savivaldos Tarybos patvirtintą Rygos istorinio centro apsaugos ir vystymo Planą. Inspekcijos vadovas akcentavo, kad Senamiesčio Vizija 2020, nors nebuvo teisinis dokumentas visgi ženkliai pasitarnavo ugdant visuomenės dalykinį supratimą ir atsakomybę už paveldo apsaugą, o Taryba nuosekliai dirbdama jau 14-us metus padėjo spręsti didžiausius konfliktus ir išvengti grėsusių klaidų. Jis pabrėžė besididžiuojantis Tarybos veikla, jos skaidriu demokratiškumu ir visuomenės bei specialistų pasitikėjimu. Ir akcentavo, kad šioje tarpistitucinėje Taryboje priimami sprendimai nėra vienpusiai paveldosaugos naudai ir dažnai iškeliamų socialinių, kultūrinių ir gyvenimo gerbūvio argumentų reikšmė būna svaresnė. Tada Tarybos sprendimai (jie priimami balsuojant) gali neatitikti paveldosaugos specialistų nuomonės, tačiau tai keičia, plečia supratimą apie paveldo tausojimą ir jo vystymosi galimybes.

Vizito dalyviai buvo pakviesti dalyvauti Tarybos darbe: jie susipažino su Tarybos nariais ir dalyvavo svarstant paveldo statinio pastogės pritaikymo gyvenamosioms reikmėms projektą. Sudėtinga, bet darni Tarybos diskusija baigėsi balsavimu: nutarta pritarti projekto variantui siūlančiam racionalesnį, patogesnes gyvenimo sąlygas bei šiuolaikinę stilistiką, o ne formaliai laikantis įstatymo nuostatų konservatyvią stilistiką deklaruojančiam.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos vadovė preliminariai nusprendė tęsti dalykinį pasikeitimą UNECO Pasaulio paveldo apsaugos vadybos klausimais su Latvijos kolegomis.