VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Seminaras „Romantiškoji Europa“

2017 m. spalio 2-3 d. Vilniuje posėdžiavo UNESCO kuriamo maršruto „Romantiškoji Europa“ valdymo grupė, „National Geographic“ atstovai, blogeriai, taip pat maršrute dalyvaujančių šalių atstovai iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Kipro, Prancūzijos ir Vokietijos, turizmo sektoriaus atstovai iš Australijos ir JAV bei projekto Lietuvos partneriai  iš LR ūkio ministerijos, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, VšĮ „Go Vilnius“ ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos. Lietuva šiame maršrute dalyvauja pristatydama sostinę Vilnių. Kuriamas maršrutas bus skirtas turistams iš JAV ir Kinijos atvykstamojo turizmo rinkų, kurios yra svarbios Lietuvai. Seminaro dalyviai analizavo pasaulio paveldo vietovių pristatymo ir turizmo rinkodaros klausimus, planavo tolesnius maršruto pristatymo veiksmus. Kuriamas „National Geographic“ interneto portalas, kuriame bus patraukliai ir inovatyviai pristatytos projekte dalyvaujančios pasaulio paveldo vietovės. Seminaro Programa

Tai jau antrasis projekto „Pasaulio paveldo kelionės Europos Sąjungoje. Romantiškoji Europa“ seminaras, pirmasis vyko 2017 m. gegužės mėnesį Boparde, Vokietijoje. Projekto tikslas – UNESCO pasaulio paveldo vietovių Europos Sąjungoje viešinimas tolimosioms užsienio rinkoms pagal keturis teminius maršrutus: antikinės Europos, karališkosios Europos, romantiškosios Europos ir požemių Europos. Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių pakviesta  tapti teminio maršruto „Romantiškoji Europa“ dalimi. Maršrutai akcentuos paveldo apsaugos darnumo, vertybių autentiškumo ir jų inovatyvaus pažinimo principus. Projekto vykdytojas – UNESCO Pasaulio paveldo centras, pagrindinis partneris – „National Geographic“. Projekte taip pat dalyvauja Europos kelionių komisija.

Svečiai darbinio vizito metu buvo supažindinti su Vilniaus senamiesčiu, karaimų bendruomenės paveldu Trakuose, taip pat su turizmo inovacijos projektu „Telia Nemuziejus“, nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais. Lietuvos nacionalinis kultūros centras svečius supažindino su lietuviškomis sutartinėmis, įtrauktomis į UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.