VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TVARKYBA

Vilniaus senamiestis yra istorinis miesto ir valstybingumo branduolys, – visų mūsų pasididžiavimas. Todėl jo tvarkyba ir priežiūra visų pirma turi būti skirta išlikusių pastatų ir jų aplinkos autentiškumui išsaugoti. Tai darant taisyklingai, nuosekliai, kruopščiai tausojamas senamiesčio savitumas ir patrauklumas. Tuo visokeriopai didinama pastatų ir jų aplinkos vertė.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra rengia ir koordinuoja Vilniaus senamiesčio ir kito Vilniaus mieste saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programas, kuriomis siekiama išsaugoti, stebėti, tvarkyti, konservuoti, restauruoti ir atnaujinti unikalias miesto vertybes.

SENAMIESČIO ATGAIVINIMO PROGRAMA pradėta 1998 m. siekiant atkurti gerą istorinio miesto – sostinės įvaizdį, paakinti savininkus ir investuotojus aktyvesnei savo turto tvarkybai. Miesto valdžiai siekiant greitų ir įspūdingų rezultatų, daugiausia dėmesio skiriama Senamiesčio aikštėms, gatvėms ir pastatų fasadams atnaujinti. Autentiškų vertybių restauravimui vis dar skiriamas per menkas dėmesys. Tebesant ribotam supratimui apie tinkamą istorinių pastatų ir jų aplinkos tvarkybą privatūs savininkai restauravimo darbų beveik nevykdo. Tačiau augantis supratimas ir pastangos tinkamai tvarkyti istorinę aplinką yra labai svarbios. Senamiesčio gyventojams skatinti nuo 2001 m. Savivaldybė pagal programos dalį „Bendruomenės ugdymas“ skiria paramą, o Agentūros informacinis centras vykdo bendruomenės švietimą ir konsultavimą.

Pasaulio kultūros paveldo tvarkybos principai išdėstyti
UNESCO kultūros ir gamtos pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėse.