VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TVARKYBA

Atnaujinta atgaivinimo programa

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

SENAMIESČIO GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2019 M.,
PRAŠOME IKI Š.M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

2017-PARAMOS-APRASAS-Prasymas.doc
2017-PARAMOS-APRASAS-SPRENDIMAS.doc
2017-PARAMOS-APRASAS.doc

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. (8 5) 212 2535 (Kęstutis Masaitis), el.p. k.masaitis@vsaa.lt