VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TVARKYBA

PARAMA SENAMIESČIO PASTATŲ IŠORĖS TVARKYBAI

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

SENAMIESČIO GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2019 M.,
PRAŠOME IKI Š.M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

2017-PARAMOS-APRASAS-Prasymas.doc
2017-PARAMOS-APRASAS-SPRENDIMAS.doc
2017-PARAMOS-APRASAS.doc

Darbo grupės pasitarimų dėl Savivaldybės teikiamos paramos protokolai.

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. (8 5) 212 2535 (Kęstutis Masaitis), el.p. k.masaitis@vsaa.lt