VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Skirtas Nordic Culture Point finansavimas

2020 m. balandžio 16 d. Nordic Culture Point Trumpalaikių tinklų finansavimo ekspertų grupė skyrė finansavimą Agentūros projektui „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“. Projektas bus įgyvendinamas  2020 05 18 – 2021 05 17.

Projekto tikslas – sukurti atvirą duomenų ir bendradarbiavimo platformą, atspindinčią trijų miestų-sostinių: Rygos, Talino ir Vilniaus – UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos palyginamąją būklę.

Numatyta surengti po vieną seminarą šiuose  miestuose, keičiantis patirtimi ir diskutuojant šiomis temomis: gyventojų dalyvavimas paveldosaugoje; naujoji statyba Senamiesčiuose ir jų apsaugos zonose bei jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas. Pirmasis projekto partnerių susitikimas – seminaras vyks Rygoje 2020 liepos 9 – 10 d.

Projekto partneriai – Rygos savivaldybės Miesto plėtros departamentas ir Talino savivaldybės Paveldosaugos skyrius. Suplanuotų veiklų įgyvendinimą trikdant pandemijos padariniams, bus derinami projekto pakeitimai, leisiantys dalį darbo atlikti nuotoliniu būdu.

Projektas sudarys prielaidas plėsti visuomenės supratimą apie šiuolaikinės paveldosaugos patirtis ir ilgalaikius rezultatus Baltijos šalių sostinėse, įgalins plačiau pamatyti, suprasti architektūros ir urbanistikos apsaugos principus, susijusius su bendruoju  miestų ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu gyvybingumu. Projektas dedikuotas šių miestų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-mečiui: Vilnius šį jubiliejų paminėjo 2019 m., o Ryga ir Talinas jį švęs 2021 m.

Culture_LIT_SMALL